II Dzień Jakości - Emisja głosu – warsztat - 7 grudnia 2022 r. - godz.14:00

Formularz zgłoszeniowy na warsztat "Emisja głosu" organizowany podczas II Dnia Jakości w UMCS w dniu 7 grudnia 2022 r. - Studia II stopnia – szanse i wyzwania

Przepraszamy, ale limit zgłoszeń został już wyczerpany. W sprawie listy rezerwowej prosimy o wiadomość na adres e-mail: sjk@mail.umcs.pl