II Dzień Jakości - Czym jest superwizja? – warsztat - 7 grudnia 2022 r. - godz. 14:00

Formularz zgłoszeniowy na warsztat "Czym jest superwizja?" organizowany podczas II Dnia Jakości w UMCS w dniu 7 grudnia 2022 r. - Studia II stopnia – szanse i wyzwania

Termin zgłoszeń już minął. Prosimy o kontakt z Biurem ds. Analiz Jakości Kształcenia - tel. 537-55-05