Finał warsztatów europejskich 2022 pt. W odpowiedzialności za przyszłość. Młodzież wobec zmian klimatu (Lublin, klasa 1b)

Miejsce: INoPiA/WPiDz UMCS; ul Głęboka 45 (forma stacjonarna)

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń.