Finał warsztatów europejskich 2022 pt. W odpowiedzialności za przyszłość. Młodzież wobec zmian klimatu (Lublin, 7 listopada)

Dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń.