Ekologiczne innowacje dla sektora publicznego/ Eco-innovations for the public sector

Zakończenie rejestracji / End of the registration 07-09-2023.

Wszelkie pytania należy kierować na adres / Please adress any questions to: biologia@mail.umcs.pl.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń