Dlaczego warto u nas studiować?

  • Studia są dostosowane do potrzeb rynku pracy, co gwarantuje uzyskanie wysokich kwalifikacji, niezbędnych w przyszłej pracy.
  • Wydział prężnie współpracuje z ośrodkami naukowymi, firmami oraz przemysłem w kraju i za granicą, np. z Ames Laboratory Iowa State University (USA), University of Warwick (Wielka Brytania), CNRS Grenoble (Francja), Max Born Institute w Berlinie (Niemcy), Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja), ETH Zurich, Department of Computer Science (Szwajcaria), Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, „WSK – PZL Świdnik”, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Instytutem Agrofizyki PAN w  Lublinie, Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Lublinie (ZETO), Urzędem Statystycznym w Lublinie, Actuarial and Insurance Solutions, Microsoft Sp.z o.o., Infinite, CompuGroup Medical, Britenet, Emperia Info, Transition Technologies SA..
  • Wydział organizuje staże i praktyki w wiodących firmach Lubelszczyzny oraz ogólnopolskich ośrodkach naukowych.
  • Studenci mają możliwość korzystania z pracowni badawczych wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę, np. skaningowy mikroskop tunelowy (STM), mikroskop ze skanującą sondą (SPM), mikroskop niskoenergetycznych spolaryzowanych elektronów (SPLEEM),  urządzenie do pomiaru fotoemisji z kątową i spinową rozdzielczością (SARPES), mikroskop obrazowania czasów życia fluorescencji (FLIM), mikroskopowy system obrazowania ramanowskiego sprzężony z mikroskopem sił atomowych (AFM), skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), spektrometry i spektrofotometry, m. in.: spektrometr absorpcyjny w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), spektromert dichroizmu kołowego, spektrometr fluorescencyjny steady-state, spektrometr czasów życia pozytonów (PALS), EEG z 256 elektrodami o częstotliwości próbkowania 500Hz, wyposażone w  system GPS do pozycjonowania elektrod oraz eyetracker’y, latający kopter DRON, skaner i drukarki 3D, roboty humanoidalne, superkomputer Solaris, dzięki któremu możliwe jest rozwiązywanie problemów obliczeniowych wymagających potężnych zasobów.
  • Wydział posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne, m.in. pracownie sieciowe wyposażone w sprzęt CISCO oraz Extreme Networks, pracownię robotyki, specjalistyczną pracownię optometryczną, pracownię fizyki medycznej. Znajduje się w nich aparatura tej samej klasy, co obecnie wykorzystywana przez lekarzy do diagnostyki chorób.
  • Przy Wydziale działa Akademia Sieciowa CISCO, która w ramach studiów podyplomowych prowadzi szkolenia z zakresu sieci komputerowych, oprogramowania i monitoringu. Wydział uczestniczy też w programie IT Academy Advanced Level oraz posiada status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego Microsoft.
  • Wydział posiada klastry obliczeniowe LUNAR i SOLARIS, dzięki którym prowadzone są badania nad wykorzystaniem superkomputerów w symulacjach cyfrowych zjawisk przyrodniczych oraz przetwarzaniu danych przestrzennych.
  • Wydział prowadzi różnego rodzaju otwarte formy prezentacji i popularyzacji nauki, m.in. „Pokazy z Fizyki”, konkurs „Rok przed maturą”, otwarte wykłady „Wiosna z astrofizyką”, „Fizyka jest OK!”, zajęcia dla młodzieży szkół średnich „Fizyka na szóstkę”, „Spotkania z fizyką”, „Pogotowie przedmaturalne z fizyki”, Matematyka dla każdego, „Koło dla Olimpijczyków”, Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Matematyków, Potyczki Matematyczne, Warsztaty Maturalne z matematyki i wykłady popularyzujące matematykę w szkołach regionu lubelskiego. W korytarzach budynku Instytutu Fizyki można zwiedzać interaktywne Muzeum Fizyki.
  • W Instytucie Informatyki prowadzone są badania nad autyzmem z wykorzystaniem aparatury EEG. Instytut realizuje też badania z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów IT, robotyki i grafiki komputerowej (we współpracy  z Wydziałem Artystycznym UMCS). W trakcie tworzenia jest pierwsza w Polsce akademia sieciowa Enterasys. Opracowywane są technologie komputerowe, wspomagające leczenie niepłynności mowy.