Sukces Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS (ISM UMCS)

Miło nam poinformować, że dr hab. prof. UMCS Katarzyna Stachurska-Szczesiak, kierownik Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS otrzymała koordynację europejskiego projektu edukacyjnego Przystanek Europa 2024.

Drugim partnerem koordynującym projekt jest Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które reprezentuje dr hab. prof. UAM Beata Przybylska-Maszner.

Koodynatorzy projektu "Przystanek Europa 2024" w Polsce

dr hab. prof. UMCS Katarzyna Stachurska-Szczesiak
Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS 
dr hab. prof. UAM Beata Przybylska-Maszner
Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   

Przystanek Europa 2024 jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską i skierowany jest przede wszystkim do seniorów i studentów. Projekt ma na celu zachęcenie studentów uczelni wyższych, a także studentów uniwersytetów trzeciego wieku do refleksji i debaty na temat ważnych, bieżących kwestii dotyczących UE, w tym priorytetów politycznych Komisji Europejskiej oraz promowania korzystania z programów UE i sieci informacyjnych, zwłaszcza tych funkcjonujących na uniwersytetach.

Celem projektu jest stworzenie warunków do praktycznego doskonalenia talentów oratorskich, kulturalnego dyskutowania z poszanowaniem przeciwnej strony, pracy zespołowej, a także spokojnego i racjonalnego argumentowania. Zamierzeniem zatem jest nie tylko umożliwienie zdobycia pogłębionej wiedzy w tematyce europejskiej, ale przede wszystkim kreowanie pozytywnych wzorców porozumiewania się ze stronami o odmiennych poglądach, umiejętności dialogu i świadomego funkcjonowania w społeczeństwie pluralistycznym.


W Polsce debaty w ramach projektu odbędą się w następujących miejscowościachWrocław, Katowice, Olsztyn, Białystok, Lublin, Zamość, Poznań.

Debaty będą obejmować takie zagadnienia, jak:

  • Quo vadis Europo?– scenariusze rozwoju UE 2050
  • Zielona Europa – wyzwania wynikające z założeń europejskiego zielonego ładu
  • UE wobec zagrożeń międzynarodowych
  • Polityka zdrowotna UE

Zapisy na debaty ruszą od 25 marca. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS i bezpośrednio pod LINKIEM.


Realizacja projektu: marzec-czerwiec 2024 r.

Projekt "Przystanek Europa 2024" jest realizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i łączy sieci informacyjne KE tj. Centra Dokumentacji Europejskiej z sieciami grupy ekspertów Team Europe.

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2024