Partnerstwo Polski i Ukrainy w warunkach zmiany ładu międzynarodowego

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników UMCS oraz przedstawicieli społeczności lokalnej Lublina do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. “Partnerstwo Polski i Ukrainy w warunkach zmiany ładu międzynarodowego”.

Termin: 12-13 czerwca 2024 r.

Miejsce: Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS (ul. Głęboka 45, Lublin).


Celem konferencji jest wielopłaszczyznowa i wielopoziomowa diagnoza stanu i perspektyw partnerstwa Polski i Ukrainy w kontekście zmiany przestrzeni geopolitycznej obu państw; stworzenie forum dyskusji, wymiany poglądów środowisk akademickich, analityczno-eksperckich i politycznych z Polski i Ukrainy, innych państw i instytucji międzynarodowych, dążąc także do wykorzystania potencjału „Akademicko-Analitycznego Trójkąta Lubelskiego”.

Temat przewodni konferencji zrealizowany zostanie w ramach czterech bloków tematycznych:

 1. Środowisko międzynarodowe i bezpieczeństwo stosunków Polski i Ukrainy,
 2. Wymiar polityczny, gospodarczy i społeczny stosunków Polski i Ukrainy,
 3. Historia, pamięć i tożsamość w stosunkach Polski i Ukrainy,
 4. Nauka i edukacja w stosunkach Polski i Ukrainy.

Poza prezentacją referatów w blokach tematycznych planowane są dwie sesje plenarne: sesja inaugurująca obrady – pod tytułem: „NATO – Polska – Ukraina w zmieniającym się ładzie międzynarodowym” oraz sesja zamykająca obrady – „Unia Europejska – Polska – Ukraina w zmieniającym się ładzie międzynarodowym”. Na uczestników czeka ponadto ekspercka dyskusja w formacie okrągłego stołu pt. "Jaka polityka Unii Europejskiej wobec południowego i wschodniego sąsiedztwa?".


Wydarzeniu będą towarzyszyć:

 • promocja monografii pt. “Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w warunkach zmiany systemu międzynarodowego. Punkt widzenia Polski i Ukrainy”, red. M. Pietraś, W. Baluk, H. Perepełycia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2024,
 • wystawa zdjęć z walk w Ukrainie pt. „Profesura w okopach”,
 • wręczenie medalu św. Cyryla i Metodego Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. Fedorowi Szandorowi z Użgorodskiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina).

Program w języku polskim

Program w języku ukraińskim

Organizatorem konferencji jest Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy współpracy z Instytutem Europy Środkowej w Lublinie i Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Wydarzenie finansowane jest ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Profesora Andrzeja Szeptyckiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: dziennik „Kurier Lubelski”, agencja informacyjna "Ukrinform" (Ukraina), Polskie Radio Lublin, Akademickie Radio Centrum, TVP3 Lublin, Espreso TV (Ukraina) i TV UMCS.

  Aktualności

  Data dodania
  11 czerwca 2024