Do 8 marca trwa rekrutacja w konkursie Lublin Up!

Masz pomysł na biznes, ale boisz się zaryzykować?
Szukasz wsparcia, aby skomercjalizować swój innowacyjny pomysł?
LUBLIN UP! jest właśnie dla Ciebie!

Do 24 marca trwa rekrutacja do Międzyuczelnianego konkursu na najlepszy pomysł biznesowy - Lublin Up!

Adresatami Konkursu są studenci i doktoranci (w tym uczestnicy szkół doktorskich) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także młodzi naukowcy z ww. uczelni, zrzeszeni w zespoły projektowe (2-5 osób). 

Uczestnicy skorzystają z szeregu warsztatów oraz będą pracować z mentorami i ekspertami, w tym m.in. przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, uczelni czy też organizacji wspierających startupy. 

Po etapie szkoleniowo-mentoringowym zespoły zaprezentują swoje projekty Jury. Trzy najlepsze pomysły nagrodzone zostaną voucherami na usługi okołoprojektowe, dostosowane do specyficznych potrzeb zwycięzców:

  • I miejsce - voucher o równowartości 12 000,00 zł brutto
  • II miejsce - voucher o równowartości 8 000,00 zł brutto
  • III miejsce - voucher o równowartości 5 000,00 zł brutto

Zgłoszenie do konkursu - wypełniony formularz zgłoszeniowy (skan) należy przesłać do 03.04.2023 r. na adres mailowy: lublinup@4zul.pl

Koordynator Konkursu Lublin Up! ze strony UMCS:
Joanna Bartnik (Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS), tel. 81 537 55 40, e-mail: joanna.bartnik@mail.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2023