Wyniki naboru do Projektu "Akademia Młodego Przyrodnika" - 2 edycja (cykl: geoeksplorator)

Ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej

Informujemy, że w dn. 30 września 2019 roku decyzją Komisji Rekrutacyjnej wyłoniona została lista Szkół, których uczniowie spełnili wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach w ramach drugiej edycji Projektu „Akademia Młodego Przyrodnika” (blok: geoeksplorator). W wyniku naboru zakwalifikowano łącznie 14 grup z 13 Szkół, których Uczniowie wezmą udział w cyklu zajęć warsztatowych w ramach bloku Geoeksplorator (2 edycja).  Zainteresowanie Projektem było bardzo duże, dlatego miejsc nie wystarczyło dla wszystkich zgłaszanych Uczniów. Kolejne chronologicznie, spełniające wymogi formalne zgłoszenia Szkół zostały wpisane na listę rezerwową. Prosimy o zapoznanie się z listami rankingowymi w celu sprawdzenia, które ze zgłaszanych grup zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie.

Dziękujemy wszystkim Uczniom i Szkołom za okazane zainteresowanie i nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w Projekcie zakwalifikowanych Kandydatów/ek jest doręczenie dokumentów: zał. nr 2 – Deklaracja uczestnictwa, zał. nr 3 – Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych, zał. nr 4 – Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku, zał. nr 5 – Formularz danych SL. Wszystkie załączniki zostaną przesłane Szkołom za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

 

    Aktualności

    Autor
    Sebastian Janulewicz
    Data dodania
    2 października 2019