Media

Our Staff in the media

PL: O Kenii i Tanzanii spoza perspektywy safari - interview with dr Konrad Czernichowski on air in Polish Radio Lublin on March 23rd 2023 LINK: O Kenii i Tanzanii

PL: Dr Konrad Czernichowski on March 9th 2023 was a guest in a TV programme  "Co dalej [z Afryką]?" which aired on TVP Kultura channel (LINK: Co dalej (z Afryką))

PL: Interview with dr Konrad Czernichowski on Tanzania's economic situation at a youtube channel "Podróż bez Paszportu".(LINK: Bogactwo surowców i powiew wolności w Tanzanii. Czy z niego skorzysta? | dr Konrad Czernichowski - YouTube)

 PL: On research dillemmas in international trade with dr Paweł Pasierbiak and dr  Tomasz Białowąs - Lubelski Podcast Akademicki episode 16 -  (LINK: Badawcze dylematy w handlu międzynarodowym  )

EN:„Study in Europe” Fair and meetings with Polish diaspora in Rwanda - dr Konrad Czernichowski (LINK: Fair and meetings with Polish diaspora in Rwanda)

PL: Doświadczenia jednostronnych unii walutowych – dr Konrad Czernichowski (LINK: Doświadczenia jednostronnych integracji walutowych - YouTube)

PL: Surowce w Afryce - klątwa czy błogosławieństwo? Podcast Akademicki – dr Konrad Czernichowski (LINK: Podcast Akademicki: #3 Surowce w Afryce - klątwa czy błogosławieństwo? - YouTube)

 EN: Economic Consequences of the War in Ukraine A preliminary assessment from Polish and global perspectives – dr hab. Paweł Pasierbiak (LINK: Pasierbiak - Economic Consequences of the War in Ukraine.pdf (jeserie.org))

PL:  O sytuacji ekonomicznej w Europie w obliczu wojny i skuteczności sankcji nakładanych na Rosję i Białoruś: gość Radia Lublin – dr hab. Paweł Pasierbiak (LINK: Gość Radia Lublin: dr hab. Paweł Pasierbiak - YouTube)

 PL: Potencjał gospodarczy Chin: Podcast Akademicki – dr Katarzyna Twarowska-Mól (LINK: Podcast Akademicki: #9 Potencjał gospodarczy Chin - YouTube)

PL: Czy juan stanie się ważnym graczem na arenie międzynarodowej? Rozmowa z dr Katarzyną Twarowską-Mól (LINK: Kurs juana i rola CNY na arenie międzynarodowej. Rozmowa z dr Katarzyną Twarowską-Mól (comparic.pl) )