The adressbook

dr hab. Daniel Kamiński

dr hab. Daniel Kamiński
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ I KRYSTALOCHEMII
Funkcje
Kierownik Katedry, Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Telefon
537-56-44
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://dkami.umcs.pl/
Konsultacje

 


Wtorek        9.00-11.00


istnieje możliwość umówienia konsultacji mailowo.

Adres

p. 508, ul. Gliniana p. 120
Plac Marii Skłodowskiej-Curie Lublin

O sobie

Chemia zawsze była dla mnie szczególnym przedmiotem, dlatego odkąd pamiętam chciałem poznawać jej tajniki. W 1990 roku rozpocząłem naukę w Technikum Chemicznym w Kielcach a pięć lat później je ukończyłem. Naturalną koleją rzeczy było dla mnie rozpoczęcie studiów związanych z tą dziedziną nauki. W roku 1995 wybór padł na Uniwersytet Warszawski. Moje zainteresowania w tym czasie skupiły się wokół chemii teoretycznej i krystalografii, które zgłębiałem w grupie Prof. dr hab. Krzysztofa Woźniaka. W trakcie studiów wyjechałem w ramach programu Erasmus do Nijmegen gdzie zajmowałem się chemią ciała stałego. Zanim ukończyłem studia na UW otrzymałem propozycję zrobienia doktoratu na Radboud University w Nijmegen. Doktorat był dla mnie fascynującym okresem życia. W tym czasie wiele podróżowałem do Francji do synchrotronu ESRF, nawet kilka razy rocznie. Większość badań z tamtego okresu dotyczyła dyfrakcji powierzchniowej, której uczyłem się pod okiem znakomitego nauczyciela i mojego mistrza Prof. Eliasa Vliega. W 2005 roku po ukończeniu doktoratu rozpocząłem pracę w Niemczech na wydziale Fizyki Uniwersytetu Kilońskiego. Podczas mojego pobytu w Niemczech dalej wielokrotnie wyjeżdżałem do synchrotronów ESRF oraz DESY. Z racji wykonywanych tam badań związanych z elektrochemią powierzchni metali musiałem podszkolić swoje umiejętności w tym zakresie. Praktyczną wiedzę w tej dziedzinie udało mi się uzyskać podczas pobytu w grupie Prof. Juana Feliu w Alikante. Po powrocie do kraju w 2008 roku zostałem zatrudniony na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Dzięki temu zrządzeniu losu poznałem znakomitych naukowców Profesora Andrzeja Niewiadomego i Profesora Mariusza Gagosia. Dzięki Nim zainteresowałem się syntetycznymi związkami tj. tiadiazole oraz całą grupą związków biologicznie aktywnych (flawony, flawany, izocyjany, chalkony itp) oraz ich właściwościami. Poznałem też ciekawe techniki wykorzystywane przy padaniu układów błonowych. W roku 2017 przeniosłem się na wydział Chemii UMCS ponieważ chciałem prowadzić badania związane z chemią oraz dyscyplinami pokrewnymi. W dalszym ciągu razem ze swoimi doktorantami badamy właściwości związków pochodzenia naturalnego oraz organiczne związki syntetyczne.  

 

 

Inne

03.2008 - szkolenie OperationOrientation IMPAC University, Floryda (USA)

06.2010 - szkolenie pt."Z Nauki do gospodarki", POKL. 08.02.01-06-030/09

04.2011 - szkolenie TESCAN and Oxford Instruments, operator training

06.2014 - szkolenie - Komercjalizacja Wyników Prac Badawczych w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Współpraca z przemysłem

Jestem ekspertem sieciowym KSI KSU, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.         

 

a)    W 2014 roku kierowanie badaniami wdrożeniowymi przeprowadzonymi dla przedsiębiorstwa Netrix Group. Sp. z o. o. w Lublinie, związane z preparatem czyszczącym kostki brukowe z zabrudzeń olejowych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, "Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość".

b)    Wrzesień–grudzień 2013 r., Prace wykonane dla Konsorcium Uniwersytet Przyrodniczy SKOTAN S. A. Prace związane z opracowaniem metod wyodrębniania i oczyszczania reagentów pasażowych oraz związku końcowego (ocena wydajności). Projekt Innowacyjna Gospodarka POIG.0103.01-06-047/12,

c)    lipiec-sierpień 2013 r., wykonanie badań dla przedsiębiorstwa „Centrum Oaza”, Lublin, badania twardości wody i stężenia podchlorynów w preparatach czyszczących,

d)   kwiecień-wrzesień 2009 r., wykonanie badań i ekspertyz dla „MAKK POLSKA”, Lublin, badania dodatków czasu wiązania mieszanin betonowych.

e)   sierpień-wrzesień 2010 r. wykonanie badań dla J.D. Mark Sp. z o.o. w Kielcach., badania mieszanin gruntujących do podłoży betonowych.


Działalność naukowa

Koordynator Erasmus+ na Wydziale Chemii