The adressbook

dr Patrycja Zielińska

dr Patrycja Zielińska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 20/21 odbywają się on-line na platformie Wirtualnego Kampusa we czwartki od 11.30 do 13 po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: p.zielinska@umcs.pl


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=174494


 


W razie potrzeby zachęcam do kontaktu mailowego.


 


 


 


 

Adres

Instytu Pedagogiki - Narutowicza 12
20-004 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

  • działalność organizacji pomocowych; aktywność wolontarystyczna;
  • przedsiębiorczość społeczna i marketing;
  • zagadnienia stylu życia i wartościowania;
  • procesy migracyjne; 
  • procesy komunikacyjne (komunikacja interpersonalna i społeczna pracowników socjalnych);
  • dylematy i wyzwania współczesnych rodzin.

 


Działalność naukowa

Publikajce - Monografie naukowe:

P. Zielińska, A. Kanios (red.), Praca socjalna - różnorodność kontekstów, Annales, Sectio J, Wyd. UMCS: Lublin 2020, Nr 1.

P. Zielińska, Aksjologiczne korelaty stylów życia polskich emigrantów, Wyd. UMCS: Lublin 2019, ISBN 978-83-227-9258-2, ss. 232.

P. Zielińska, M. Boczkowska, E. Tymoszuk (red.), Wychowanie - Profilaktyka - Terapia. Szanse i zagrożenia, Oficyna Wydawnicza Impuls: Kraków 2012, ISBN 978-83-7587-990-2, ss. 389.

 Artykuły:

Polish youth’s beliefs about the functioning of disabled people in the family sphere. Presentation of own research results [w:] A. Kanios, P. Zielińska (red.), Annales, Sectio J, Wyd. UMCS: Lublin 2020, Nr 1.

Pracownik socjalny w procesie komunikacyjnym z osobą niepełnosprawną  [w:] K. Plutecka, A. Gagat-Matuła (red.), Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacją - konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania, Wyd. UP: Kraków 2020.

Młodzież wobec zjawiska wykluczenia społecznego [w:] R. Bera, S.M. Kwiatkowski (red.), Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej: Warszawa 2019, ISBN978-83-66010-35-2, ss.332-409; współautorzy: A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga, A. Weissbrot-Koziarska, A. Lada.

Program Projetor - wolontariat studencki jako przejaw aktywności studentów i forma rozwoju,Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Педагогіка", t. 8 (40), Drohobych 2019, ISSN: 2313-2094, ss. 201-2016.

Recenzja książki O postawach wobec osób starszych (aut. A. Kanios), Społeczeństwo i Rodzina, t. 56, nr 3, 2018, ISSN: 1734-6614, ss. 178-182.

Sytuacja społeczno-ekonomiczna polskich emigrantów [w:] P. Mąkosa (red.), Wychowanie i katecheza w służbie Polakom w kraju i na emigracji, Pronoia: Lublin 2018, ISBN 978-83-951767-0-8, ss. 82-95.

Trudności i zagrożenia wynikające z angażowania wolontariuszy w działania pomocowe [w:] A. Kanios (red.), Annales - Zagrożenia w sferze działań pomocowych, Sectio J, nr 4, Lublin 2017, ISSN 0867-2040, ss. 231-244.

Lider i jego rola w działaniach innowacyjnych firmy [w:] M. W. Sienkiewicz, T. Szot-Gabryś (red.), Przedsiębiorczość Akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wyd. Fundacji Rozwoju Lokalnego: Lublin 2011, ISBN 978-8-39322610-8; współaut. M. Boczkowska.

Konflikty par małżeńskich w rodzinach z małym dzieckiem [w:] S. Bębas, E. Jasiuk (red.), Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Wyd. WSH: Radom 2011, ISBN 978-83-62491-08-7, ss. 725-737.

Satysfakcja z życia kobiet samotnie wychowujących dzieci [w:] XXIX Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Lublin 2010.

Poczucie sensu życia kobiet samotnie wychowujących dzieci [w:] XXVIII Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Lublin 2009.

Aspiracje edukacyjno-zawodowe studentów zaocznego systemu kształcenia [w:] M. Pakuła, A. Dudak (red.), Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń, Lublin 2009.

 
Follow UMCS: