The adressbook

dr Paulina Nowakowska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HISPANISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023 


 p.423, tel. (+48) 81- 537 -26 - 61


Kondultacje na platformie Teams, kod dostępu: 
63hoc0f


Poniedziałek: 10:30 - 11:30 


Wtorek: 10:00 - 11:00  


Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub przez TEAMS.


 


 


 

O sobie

Doświadczenie zawodowe

Od 2021: Adiunkt w Katedrze Hispanistyki Instytutu Neofilologii UMCS. 

Od 2010: Asystent w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS.

2012/2013; 2014/2015 - Lektor języka polskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w Grenadzie, Hiszpania (profesor visitante).

Sprawowane funkcje

opiekun praktyk dydaktycznych z języka hiszpańskiego w Katedrze Hispanistyki

Inne:  opiekun praktyk pedagogicznych oraz kierownik merytoryczny w Instytucie Filologii Romańskiej w ramach projektu „www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS„ (2010- 2015), Opiekun praktyk zawodowych, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej, Koordynator ds. programów międzynarodowych (wyjazdy do Hiszpanii), Członek Komisji Okręgowej OJH.

Wykształcenie uzupełniające

2020 - Obrona rozprawy doktorskiej 

2018 – Grado en Psicología, UNED, Hiszpania.

2015 – Trabajo Fin de Máster, Universidad de Granada, Hiszpania. Enseñanza del español a los alumnos universitarios polacos a partir del teatro como eje vertebrador, diseño de investigación.

Staże i stypendia

04.2017 – 06.2017 – staż naukowy na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w ramach stypendium przyznanego przez Uniwersytet w Grenadzie.

2016/17 – pobyt na Uniwersytecie w Grenadzie (Facultad de Ciencias de la Educación) w celu przeprowadzenia badań naukowych.

Od 2015 – Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad de Granada, Hiszpania. Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach umowy o wspólnej opiece naukowej (co-tutelle) nad przewodem doktorskim pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej i Uniwersytetem w Grenadzie (Hiszpania). 

 Zainteresowania naukowe

 Rola motywacji w nauczaniu języków obcych

 Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej

 Psychologiczne podstawy dydaktyki języków obcych
Follow UMCS: