The adressbook

dr Damian Nieckarz

dr Damian Nieckarz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII TEORETYCZNEJ
Telefon
telefon stacjonarny: 81 537-77-65
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Każdy wtorek i czwartek godz. 11:30-15:30 Wirtualny Kampus UMCS, link poniżej:


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=10641


Proszę o wcześniejszy kontakt e-mail (co najmniej 24 godz. przed konsultacjami).

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3/511 20-031 Lublin
20-553 Lublin

O sobie

Dr Damian Nieckarz w roku 2016 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Badania teoretyczne samoorganizacji cząsteczek w metaloorganicznych warstwach zaadsorbowanych” uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dotychczas brał udział w realizacji kilku projektów badawczych: SONATA BIS 2, IDEAS PLUS, OPUS 9 i MINIATURA 2. Obecnie jako kierownik realizuje grant badawczy NCN SONATA 14. Tematyka badawcza dr Nieckarza jest związana z zastosowaniem symulacji komputerowych Monte Carlo w badaniach procesów samoorganizacji cząsteczek organicznych w warstwach zaadsorbowanych na powierzchniach płaskich. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności modele sieciowe, dwuwymiarowe teselacje supramolekularne, struktury krystaliczne oraz egzotyczne struktury fraktalne, stabilizowane przez kierunkowe wiązania chemiczne: halogenowe, wodorowe i koordynacyjne. Jest autorem 30 publikacji naukowych z „Listy Filadelfijskiej”, jednego rozdziału w książce i ponad 30 wystąpień konferencyjnych.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

1. Procesy samoorganizacji cząsteczek na powierzchniach płaskich

2. Symulacje komputerowe Monte Carlo

3. Struktury supramolekularne

4. Fraktale

5. Chemia kwantowa

6. Matematyka

7. Statystyka

Najważniejsze publikacje naukowe

[1] D. Nieckarz, P. Szabelski, Simulation of the self-assembly of simple molecular bricks into Sierpiński triangle, Chem. Comm., 50, 6843-6845, 2014.

[2] J. Eichhorn, D. Nieckarz, O. Ochs, D. Samanta, M. Schmittel, P. Szabelski, W. M. Heckl, and M. Lackinger, On-surface Ullmann coupling: The influence of kinetic reaction parameters on the morphology and quality of covalent networks, ACS Nano, 8, 7880–7889, 2014.

[3] X. Zhang, N. Li, G. Gu, H. Wang, D. Nieckarz, P. Szabelski, Y. He, Y. Wang, C. Xie, Z. Shen, J. Lu, H. Tang, L. Peng, S. Hou, K. Wu, Y. Wang, Controlling molecular growth between fractals and crystals on surfaces, ACS Nano, 9, 12, 11909-11915, 2015.

[4] L. Xu, Y. Yu, J. Lin, X. Zhou, W. Tian, D. Nieckarz, P. Szabelski, S. Lei, On-surface synthesis of two-dimensional imine polymers with tunable band gap: a combined STM, DFT and Monte Carlo investigations, Nanoscale, 8, 8568-8574, 2016.

[5] D. Nieckarz, P. Szabelski, Chiral and fractal: from simple design rules to complex supramolecular constructs, Chem. Commun., 52, 11642-11645, 2016.

[6] A. Rastgoo-Lahrood, N. Martsinovich, M. Lischka, J. Eichhorn, P. Szabelski, D. Nieckarz, T. Strunskus, K. Das, M. Schmittel, W. M. Heckl, M. Lackinger, From Au-thiolate chains to thioether Sierpiński triangles: the versatile surface chemistry of 1,3,5-tris(4-mercaptophenyl)benzeze on Au(111), ACS Nano, 10, 12, 10901-10911, 2016.

[7] X. Zhang, N. Li, H. Wang, G. Gu, Y. Zhang, D. Nieckarz, P. Szabelski, S. Hou, B. K. Teo, Y. Wang, Influence of relativistic effects on assembled structures of V-shaped bispyridine molecules on M(111) surfaces where M = Cu, Ag, Au, ACS Nano, 11, (8), 8511-8518, 2017.

[8] C. Li, X. Zhang, N. Li, Y. Wang, J. Jang, G. Gu, Y. Zhang, S. Hou, L. Peng, K. Wu, D. Nieckarz, P. Szabelski, H. Tang, Y. Wang, Construction of Sierpiński triangles up to the fifth order, J. Am. Chem. Soc., 139 (39), 13749-13753, 2017.

[9] D. Nieckarz, P. Szabelski, Self-assembly of conformationaly flexible tripod functional molecules: structural analysis from computer simulations, Chem. Commun., 54, 8749-8752, 2018.

[10] D. Nieckarz, W. Rżysko, P. Szabelski, On-surface self-assembly of tetratopic molecular building blocks, Phys. Chem. Chem. Phys., 20, 23363-23377, 2018.

Granty badawcze

[1] 2016-2017 Udział w grancie badawczym IDEAS PLUS (IdP 2012/0002//62), Concurrent Catalysis in Metal-Organic Frameworks

[2] 2016-2019 Udział w grancie badawczym OPUS-9 (2015/17/B/ST4/02616), Modelowanie teoretyczne samoorganizacji nanostruktur molekularnych w warstwach zaadsorbowanych

[3] 2019 Kierownik grantu badawczego NCN MINIATURA 2

[4] 2020 Kierownik grantu badawczego SONATA 14 (2018/31/D/ST4/01443), Badania teoretyczne procesów samoorganizacji w metaloorganicznych warstwach zaadsorbowanych
Follow UMCS: