The adressbook

dr Kamil Fil

dr Kamil Fil
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA DZIENNIKARSTWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Godziny konsultacji w semestrze letnim 2018/2019 - sesja egzaminacyjna


wtorek 25.06.2019 godz. 9.30 - 12.30


środa 26.06.2019 godz. 11.00-13.00


czwartek 27.06.2019 godz. 9.30 - 12.30


wtorek 02.07.2019 oraz 09.07. 2019 10.00-11.30


 


Pok. 100


 


 

O sobie

Dr Kamil Fil - adiunkt na Wydziale Politologii UMCS. Absolwent Wydziału Politologii UMCS.

Studia, szkolenia, kursy:

2010 Global Ericsson Consulting - Centrum Rozwoju Administracji: Szkolenie Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej
 
2009-2010 Centrum Wspierania Przedsiebiorczości - Forum Lubelskich Organiazacji Pozarządowych: Szkolenie Promocja Nauki szansą Lublina – Nauka w Biznesie
 
2008-2009 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji: Studia podyplomowe Public relations w badaniach naukowych
 
1992-1997 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Studia magisterskie, Wydział Politologii

 

Zrealizowane projekty, granty

2015-2016: Projekt Dziennikarstwo ekologiczne-nowa jakość w edukacji medialnej realizowany w ramach  EEA Grants. Funkcja- Koordynator projektu

2009-2010: Projekt Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w administracji samorządowej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Funkcja - Koordynator projektu

2008-2009: Projekt Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej realizowany z ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Funkcja - wykładowca

2007-2008: Projekt Zarządzanie  projektami społecznymi – szkolenie służb zatrudnienia  realizowany w ramach środków funduszy strukturalnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Funkcja - wykładowca

2006-2007: Projekt  Bliżej klienta – public relations w instytucjach rynku pracy realizowany z ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL. Funkcja - wykładowca

Zainteresowania badawcze

- Public Relations,

- Marketing polityczny

- Komunikowanie polityczne

 


Działalność naukowa

Opracowanie zbiorowe pod redakcją:

Człowiek, media, środowisko naturalne., Ilona Biernacka Ligęza, Kamil Fil (red.), Toruń 2016

Wybrane publikacje:

- Pragmatycy i ideowcy – konfrontacja stylów uprawiania polityki na polskiej scenie politycznej, [w:] T. Goban-Klas (red.), Komunikacja marketingowa w czasach nieufności, WSH Radom 2007,

- Romantycy czy nieudacznicy – retoryka wystąpień liderów Unii Wolności,  [w:] E. Bernacka (red.), Niezależni i ulegli – studia o nonkonformizmie, Toruń 2008,

- Wizerunek programowy ugrupowań liberalno-demokratycznych – analiza treści deklaracji programowych i sposobu ich prezentacji na łamach „GW” i „RZ”., [w:] A. Kasińska Metryka, K. Kasowska Pedrycz (red.), Socjotechnika w polityce wczoraj i dziś, Wyd. AŚ Kielce 2008

- Wizerunek partii czy wizerunek polityka?- socjotechniczne aspekty procesów personalizacji polityki RP [w:], T.Bichta, (red.) 20 lat demokratyzacji systemu politycznego RP,  Lublin2011

- Analiza kampanii wyborczej w wyborach samorządowych na urząd Prezydenta Lublina w 2010 rok [w] Tomczak Ł.,  Prezydenci miast – analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, Wrocław 2012

- The role of Internet in the Polish parliamentary elections in 2011 [w:] , T. Majerczak, L, Orosz, M.B. Lapcakova (red.), 20 rokov Ustavy Slovenskej republiky – i. Ustavne dni s.183-201, Kosice 2012

- The image of the party? Validity of the issue in view of the personalization and mediatization policy in Central and Eastern European countries. The Polish example [w:] Conference proceedings, Lizbona 2012,

- Wizerunek partii w świetle procesów personalizacji I mediatyzacji polskiej polityki[w:] , B. Dziemidok Olszewska, w. Sokół, T. Bichta. (red.), W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce Lublin 2012

- Reklama negatywna a jakość demokracji – na przykładzie  kampanii parlamentarnej z 2011 roku [w:] A. Duda (red.), Medialne reprezentacje kultury. Społeczeństwo. Polityka. Promocja, Lublin, 2015
- Obraz ekologii na łamach tygodników opinii [w:], A. Duda, R. Szwed (red.), Medialne ramy tożsamościLublin 2017, ss. 131-162
Follow UMCS: