The adressbook

mgr Joanna Ciesielka

Stanowisko
specjalista
Jednostki
CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Telefon
81 537 54 58
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.dtuni.umcs.pl

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 1207
20-031 Lublin

O sobie

Koordynatorka projektu DT.Uni. Design Thinking Approach for and Interdiciplinary University.
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.dtuni.umcs.pl.


Wsparcie administracyjne w projekcie Xanthophylls in the Retina of the Eye, realizowanym przez Zespół prof. Wiesława Gruszeckiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

___________________________________________________

I am the project manager for the DT.Uni.: Design Thinking Approach for and Interdiciplinary University project.
More info about the project: www.dtuni.umcs.pl.

I am the administrative support for the Xanthophylls in the Retina of the Eye project conductet by the team of Prof. Wiesław Gruszecki from the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science.
Follow UMCS: