The adressbook

dr Kinga Bednarzewska

dr Kinga Bednarzewska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ekonomia.umcs.pl/
http://bizneszone.pl/author/kbednarzewska/
Konsultacje
w roku akademickim 2023/2024 w semestrze letnim będą odbywały się w pokoju 1017. Możliwa jest także komunikacja w trybie zdalnym poprzez kanał KONSULTACJE dr Kinga Bednarzewska. KOD DOSTĘPU e673c1u

Konsultacje odbywają się w następujące dni:

wtorek 9.45 - 11.15

środa    11:30 - 13.00

Zapraszam także do kontaktu mailowego: kinga.bednarzewska@mail.umcs.lublin.pl.

 

Adres

Pl. Marii Curie -Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • stopień doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • studia doktoranckie, ekonomia, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr, zarządzanie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr, ekonomia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy zarządzania i marketingu
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Przedsiębiorczość
 • Metody zarządzania
 • Współczesne metody zarządzania
 • Informatyka i systemy informacyjne zarządzania
 • Nowoczesne metody zarządzania
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Seminarium licencjackie
 • Transfer wiedzy i technologii w gospodarce Polski
 • Czy współpraca się opłaca? Nauka, biznes i administracja w poszukiwaniu wzajemnych synergii (wykład fakultatywny)
 • Siła lidera - jak efektywnie zarządzać? Doświadczenia z polskiego rynku (wykład ogólnowydziałowy)
 • Metody heurystyczne
 • Przedsiębiorczość społeczno-gospodarcza

Zainteresowania naukowe:

Business Process Outsourcing, e-biznes, systemy informacyjne zarządzania (MIS), funkcjonowanie klastrów, gospodarka sieciowa, współpraca nauki, biznesu i administracji jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej miast


Działalność naukowa

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na realizacji współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Oceniam warunki i gotowość do kooperacji. Prowadzę badania naukowe na temat transferu wiedzy i technologii do gospodarki. Publikuję artykuły naukowe z zakresu oceny czynników atrakcyjności inwestycyjnej państw. Interesuję się także przedsiębiorczością akademicką i rolą uniwersytetów w tworzeniu innowacyjnej gospodarki.