The adressbook

dr Kamil Aksiuto

dr Kamil         Aksiuto
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII MEDIÓW
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 jestem dostępny na konsulatcjach w pokoju A 4.12 w:


poniedziałki - godz. 12.15-13.45


środy - godz. 13.30-15.00


 


 


 


 


 

O sobie

Zainteresowania: filozofia polityki, liberalizm, krytyka liberalizmu


Działalność naukowa

Publikacje

 

Monografie autorskie i prace współredagowane:

Szczęście i wolność. Utylitarystyczny liberalizm Johna Stuarta Milla, ISBN 978-83-64091-53-7, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2016, ss. 372

Civic Participation in the Visegrad Group Countries after 1989, ed. M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2018, ss. 226

 

Rozdziały w pracach zbiorowych:

The Discreet Charm of Revolution: the Political Agenda of The Band Algiers, w: Political Music: Legitimization and Contestation, ed. A. Szwed-Walczak, T.  Bichta, Peter Lang, Berlin 2021, ss. 153-167.

Natural law against natural rights in the thought of Alasdair MacIntyre, w: The Philosophy of Legal Change: Theoretical Perspectives and Practical Processes, ed. M. Chmieliński, M. Rupniewski, Routledge, London & New York 2020, ss. 109-123

Liberalne teorie prawa do secesji, w: Ruchy separatystyczne, red. Maria Marczewska-Rytko, Marcin Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 29-46

Dziwna śmierć liberalnego uniwersalizmu w myśli Richarda Rorty’ego w: Granice teorii polityki: świat zachodni w stanie zagrożenia, red. W. Bulira Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 83-99

Idea neutralności światopoglądowej państwa we współczesnej myśli liberalnej w: Politologia religii, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 135-150

Liberalna krytyka wielokulturowości – Brian Barry w obronie uniwersalizmu w: Nowe ruchy społeczne, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 83-98

Michel Foucault o urządzeniu bezpieczeństwa i liberalizmie w: System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, red. B. Piskorska, A. M. Zaręba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 155-167

The Determinants of Civic Participation in Poland, w: Civic Participation in the Visegrad Group Countries after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2018, ss. 107-119

John Stuart Mill i dylematy tradycji republikańskiej, w: Liberalizm i teoria polityczna, red. Ł. Dulęba, J. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2016, ss. 9-23

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

MacIntyre against the modern state, "Studia Philosophica Wratislaviensia" 2020, Vol. XV, fasc. 4, ss. 7-26

Kultura ironiczna w ujęciu Richarda Rorty'ego - "Dialogi Polityczne" 2020, nr 29, ss. 77-92

Schumpeter, utylitaryzm i teoria demokracji, w: "Teoria Polityki" 2019, nr 3, ss. 59-74

Social Capital: Limitations of  the Concept and Participation in Public Life in Poland, w: "Bratislava Law Review" 2019, Vol. 3, No. 1, ss. 57-67

Ile pluralizmu w liberalizmie? John Stuart Mill i Isaiah Berlin, w: "Annales UMCS, Sectio K: Politologia", Vol. 23, No. 2(2016), ss. 83-98

Beyond Utilitarianism? Beyond Democracy? J. S. Mill on Representative Government, w: “Polish Journal of Political Science” 2014, Vol. 2, Is. 1, ss. 37-60

Tradycja, racjonalność, praktyka - w kręgu pozytywnej filozofii Alasdaira MacIntyre'a, w: "Civitas - Studia z Filozofii Polityki" 2012, nr 14, ss. 179-205