The adressbook

dr hab. Jan Testowy (przykładowy profil)

dr hab. Jan Testowy (przykładowy profil)
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
81 537 12 34
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.humanistyczny.umcs.pl
www.pan-ol.lublin.pl
Konsultacje

Dla studentów:
poniedziałek, 10.00-11.30
czwartek, 15.00-16.30

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A/12
20-031 Lublin

Polska Akademia Nauk
Pałac Czartoryskich
Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2
20-080 Lublin

O sobie

Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Urodzony w 1968 roku w Poznaniu. Tam ukończył liceum i studia na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od 1993 roku związany naukowo i zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1997 roku obronił doktorat pt. Manipulacja językowa w programach informacyjnych Telewizji Polskiej. Następnie, w 2013 roku uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Wpływ języka angielskiego na język nowych mediów.

Brał udział w licznych stażach i projektach międzynarodowych. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Wydziałowego Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej.

Autor ponad 250 publikacji naukowych.

Prywatnie miłośnik kina noir i nowych technologii.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:
komunikowanie społeczne, manipulacja językowa, język mediów

Nagrody:

  • Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej (1998)
  • Nagrody JM Rektora UMCS (2001, 2013)
  • Brązowy Krzyż Zasługi (2007)

Granty i projekty:

  • 2010 - 2013, grant MNiSW na realizację projektu Anglicyzmy w języku polskich mediów
  • 2010 - 2012, udział w projekcie „UMCS dla Rynu pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
  • 2008 - 2010, grant NCN na realizację badań językoznawczych w środowisku dziennkarzy internetowych

Członkostwo w organizacjach naukowych:

  • Członek Polskiej Akademii Nauk, Oddział Lublin
  • Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
  • Członek Polskiego Towarzystwa Komunikowania Społecznego

Najważniejsze publikacje:

Wpływ języka angielskiego na język nowych mediów
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013
Język polskich dziennikarzy internerowych
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012
Manipulacja językowa w programach informacyjnych Telewizji Polskiej
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998

Ogłoszenia

27.02.2015 r. - Zmiany godzin konsultacji dla studentów
Szanowni Państwo, informuję, że od 1 marca moje konsultacje będę odbywały się w poniedziałki (godz. 10.00-11.30) i czwartki (godz. 15.00-16.30). W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.


16.02.2015 r. - Syllabusy dla studentów I stopnia
Szanowni Państwo, informuję, że syllabusy moich zajęć są dostępne na stronie: http://syjon.umcs.lublin.pl. W razie problemów z dostępem do zalecanej literatury, proszę o kontakt.Attachments