The adressbook

Ph.D. Jan Testowy (przykładowy profil)

Ph.D. Jan Testowy (przykładowy profil)
Position
Assistant Professor
Functions
Head of Doctoral Studies
Telephone number
81 537 12 34
E-mail address
Show
Webpage
www.humanistyczny.umcs.pl
www.pan-ol.lublin.pl
Consultation
For students:
Monday, 10.00-11.30am
Thursday, 3.00-4.30pm

Address

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A/12
20-031 Lublin

Polska Akademia Nauk
Pałac Czartoryskich
Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2
20-080 Lublin