The adressbook

dr Jarosław Banaś

dr Jarosław Banaś
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I LOGISTYKI
Telefon
(81) 5372872
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=255874&_k=izmwhq
https://orcid.org/0000-0002-5684-6828
https://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw-Banas-3
Konsultacje

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2022/2023:
* poniedziałek, godz. 9:45 - 11:15 [konsultacje on-line, MS Teams],
* wtorek, godz. 8:00 - 9:30 [konsultacje stacjonarne, WE 1108].

Uwaga: Konsultacje on-line planowane na 13 czerwca nie odbędą się. W pilnych sprawch proszę o wiadomość (czat na MS Teams).

Konsultacje za pośrednictwem platformy MS Teams:
Nazwa zespołu MS Teams: KONSULTACJE / CONSULTATIONS dr J. Banaś
Kod dostępu: wvuff65

Consultations in the summer semester 2022/2023:
Monday at
9:45 - 11:15 [on-line consultations, MS Teams],
* Tuesday at 8:00 - 9:30 [stationary consultations, Faculty of Economics 1108].

Note: Online consultations planned for June 13th will not take place. In urgent matters, please send me a message (chat on MS Teams).

Consultations via the MS Teams platform:
Name of the MS Teams team: KONSULTACJE / CONSULTATIONS dr J. Banaś
Access code: wvuff65


Logistyka NS IIs Ir [opieka nad rokiem studiów]
Nazwa zespołu na MS Teams: Logistyka NS 2022/2024
Konsultacje on-line [MS Teams]
Termin: co druga środa, godz. 16:30-17:15. Pierwsze spotkanie 12.10.2022.
[Aktualizacja: 12.06.2023 | Update: June 12, 2023]

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Moje zainteresowania naukowe dotyczą: gospodarki cyrkularnej (gospodarki o obiegu zamkniętym), logistyki ze szczególnym uwzględnieniem logistyki zwrotnej (gospodarka odpadami komunalnymi), gospodarki sieciowej, adaptacji rozwiązań informatycznych w biznesie, modelowania i symulacji procesów logistycznych, automatyzacji, robotyki, robotów programowych (robotic process automation), uczenia maszynowego, analizy statystycznej, eksploracji danych i baz danych.

Wykształcenie

V 2014

Uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Rozprawa doktorska: Model adaptacji usług bankowości elektronicznej do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce

2013-2014

Studia podyplomowe Zarządzanie procesami logistycznymi, Wydział Ekonomiczny UMCS (II-semestralne studia)

2011

Studia Podyplomowe, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie (IV-semestralne)
Zakres: Analityk Zarządzania

1998-2003

Studia magistersko-inżynierskie, Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej
Kierunek: Zarządzanie i Marketing
Specjalność: Informatyka w zarządzaniu
Praca: Transakcje bankowe z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Źródło

 

Doświadczenie zawodowe (UMCS)

od 10.2020

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Centrum Analiz i Rozwoju (żródło)
od 2019 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny – adiunkt w Katedrze Systemów Informacyjnych i Logistyki
2015-2019 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny – adiunkt w Zakładzie Systemów Informacyjnych Zarządzania
2013-2015 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny – asystent w Zakładzie Systemów Informacyjnych Zarządzania
2014 uczestnictwo w projekcie SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej

Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w UMCS

2021-obecnie

Wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki 2019/35/B/HS5/01548, tytuł: Modelowanie wpływu zmian klimatu na konkurencyjność regionów

2020-obecnie

Wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki 2019/35/B/HS4/03702, tytuł: Modelowanie procesów logistyki zwrotnej odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych w perspektywie doświadczeń międzynarodowych

2017-2018

Członek zespołu projektowego, projekt: Modelowanie wzorców zużycia energii obiektów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem metod predykcyjnych
Badania zostały sfinansowane ze środków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w ramach projektu: „Inkubator Innowacji+” Nr MNISW/2017/DIR/33/II+.

2016

Wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki 2014/13/B/HS4/01612, tytuł: Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej

   

2017, 2019, 2020

Promotor pomocniczy w przewodach doktorskich:
zakończone: 3 (lata zakończenia) - źródło,
obecnie kontynuowane: 1

2015

The BEST PAPER award, MakeLearn & TIIM 2015 conference (University of Bari “Aldo Moro”, Bari, Italy), tytuł publikacji: Determinants of online shopping behavior

2017

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - III stopień

2019

Nagroda Rektora Zesp. Nauk. (zespołowa II stopnia)

2018

Nagroda Rektora Zesp. Nauk. (zespołowa III stopnia)

2017

Nagroda Rektora za współpracę z otoczeniem gospodarczym (zespołowa III stopnia)

2015

Nagroda Rektora UMCS (indywidualna III stopnia)

2014-2019

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Logistyk”

od 2019-obecnie

Członek Rady Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

od 2019-obecnie,
2016-2019

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Ekonomicznego

Obecnie:

Editorial Board Member, Reviewer, International Journal of Management and Enterprise Development (link)
Twórca projektów w ramach kolejnych edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki

Dodatkowe kwalifikacje (znajomość oprogramowania)

Marketplace® Live Instructor, 2014
Oprogramowanie do analiz statystycznych: STATISTICA, IBM SPSS Statistics, Pakiet R, jamovi
Modelowanie i analiza danych: Matlab, Simulink, Octave, Tableau
Języki programowania: Python, VBA, Visual Studio .NET (C#)
Modelowanie 3D: DesignSpark Mechanical, Tinkercad, Autodesk Fusion 360
Robotyzacja procesów (Robotic Process Automation, RPA): UiPath Studio (UiPath StudioX), Power Automate (web)
Bazy danych: Microsoft SQL Server i MS Access
Znajomość HTML i CSS


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

A. Karman, J. Banaś, U. Bronisz, A. Miszczuk, Zmiany klimatu a konkurencyjność regionów, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Tom 14/206, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-66847-41-5 [link: https://publikacje.pan.pl/book/145311/zmiany-klimatu-a-konkurencyjnosc-regionow].

J. Banaś, Microsoft Access [w:] Z. Pastuszak (red.), Technologia informacyjna. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022, ISBN: 978-83-227-9562-0 [link: https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5450/technologia-informacyjna-materialy-do-cwiczen].

W. Lutek, J. Banaś, Z. Pastuszak, Smart company. Poziom zaawansowania przedsiębiorstwa w realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ISBN: 978-83-227-9543-9 [link: https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5456/smart-company-poziom-zaawansowania-przedsiebiorstwa-w-realizacji-systemu-gospodarki-odpadami-komunalnymi].

W. Lutek, J. Banaś, Z. Pastuszak, Smart consumer. Satysfakcja konsumenta w systemie zarządzania logistyką zwrotną w gospodarce odpadami komunalnymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, ISBN: 978-83-227-9373-2 [link: https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5299/smart-consumer-satysfakcja-konsumenta-w-systemie-zarzadzania-logistyka-zwrotna-w-gospodarce-odpadami-komunalnymi].

W. Lutek, Z. Pastuszak, J. Banaś, Smart city. Innowacyjny system zarządzania logistyką zwrotną w gospodarce odpadami komunalnymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ISBN: 978-83-227-9173-8 [link: https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5100/smart-city-innowacyjny-system-zarzadzania-logistyka-zwrotna-w-gospodarce-odpadami-komunalnymi].

J. Banaś, A small educational robot – construction, software and possibility of using, 13th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 11-13 March 2019, pp. 6711-6719.

J. Banaś, A. Kiersztyn, M. Mędrek, A. Tatarczak, Ł. Wiechetek, Economically reasonable energy tariff choice. The evidence from Polish telecommunication sector [w:] T. Parys (red.), Informatyka i zarządzanie na przełomie wieków. Metody, narzędzia, systemy, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 437-479.

Ł. Wiechetek, J. Banaś, A. Kiersztyn, M. Mędrek, and A. Tatarczak, Forecasting electrical energy consumption for malfunction detection in complex technical systems, IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018), Petrovac, Montenegro, October 1-5, 2018.

A. Tatarczak, J. Banas, L. Krus, Ranking Allocation Scheme for Cost Sharing in Logistics, IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018), Petrovac, Montenegro, 1-5 October 2018.

Ł. Wiechetek, J. Banaś, A. Kiersztyn, M. Mędrek, and A. Tatarczak, Multi-criteria decision-making system for detecting anomalies in the electrical energy consumption of telecommunication facilities, IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018), Petrovac, Montenegro, October 1-5, 2018.

J. Banaś, A. Kiersztyn, M. Mędrek, A. Tatarczak, Ł. Wiechetek, Business and science cooperation in the area of improving the decision-support systems for electricity data management, 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain). 2nd - 4th of July, 2018.

J. Banaś, The perception of selected aspects of the modeling and simulation by logistics students, 12th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 5-7 March 2018, pp. 5339-5346.

J. Banaś, Modeling and simulation of processes in logistics. Knowledge, practical skills and expectations in teaching of students, 11th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 6-8 March 2017, pp. 6753-6762.

Ł. Wiechetek, M. Mędrek, J. Banaś, Business process management in higher education. The case of students of logistics, „Problemy Zarządzania”, vol. 15, nr 4 (71), 2017, pp. 146-164.

Ł. Wiechetek, J. Banaś, Do Young People Want The Internet of Things? A Comparative Study Of Computer Science, Management and Psychology Students, 11th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 6th, 7th and 8th of March, 2017, pp. 4090-4100.

M. Pawłowski, J. Banaś, Z. Pastuszak, Wykorzystanie metody RFM do segmentacji klientów w celach marketingowych. Badanie na podstawie danych z firmy handlowej, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA, Vol L, 2 (2016), 0459-9586 (ISSN), pp. 49-67.

J. Banaś, W. Lutek, A. Przystupa, Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 2016, ISSN 1641-3466, s. 11-24.

M. Pawłowski, J. Banaś, The use of clustering methods and machine learning algorithms in the trading enterprise for customer segmentation, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, 25-27 May 2016, Timisoara, Romania, 978-961-6914-16-1, 2016, pp. 723-730.

J. Banaś, W. Lutek, A. Przystupa, „Regional facility for municipal solid waste disposal” as an essential contribution to solid waste disposal management, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, 25-27 May 2016, Timisoara, Romania, 978-961-6914-16-1, 2016, pp. 1001-1011.

J. Banaś, Determinants of online shopping behavior, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2015, Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, Bari, Italy, 27-29.05.2015, 978-961-6914-13-0, 2015, pp. 1841-1848.

W. Lutek, J. Banaś, Readiness of administrative units for implementation of European Union directives governing solid waste management, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2015, Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, Bari, Italy, 27-29.05.2015, 978-961-6914-13-0, 2015, pp. 1899-1906.

J. Banaś, Z. Pastuszak, Użyteczność e-commerce w badaniach polskich użytkowników, [w:] Glinka B., Hensel P., Postuła A., Problemy wykorzystania systemów informatycznych zarządzania w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Problemy zarządzania vol. 13, nr 2 (52), t. 1, 2015, s. 24-36.

J. Banaś, An analysis of selected aspects of e-commerce based on Technology Acceptance Model, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014, Portorož, Slovenia,  pp. 1367-1375.

Lista publikacji dostępna jest na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709295878c28a0473985f8/current


Ogłoszenia

Prowadzone przedmioty (za pośrednictwem platformy MS Teams):

  • Symulacje i modelowanie procesów logistycznych Simulink
  • Business Process Automation
  • Techniczne laboratorium logistyki
  • Modelowanie i symulacje
  • Innowacje logistyczne
  • Seminarium dyplomowe

Dodatkowe źródła:

http://www.w3schools.com/sql

https://blog.udemy.com/beginners-guide-to-sql

[Aktualizacja: 15.05.2021]