The adressbook

dr hab. Agata Ziętek

dr hab. Agata Ziętek
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
WYDZIAŁ POLITOLOGII, ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
81 537 60 00
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w smestrze letnim 2018/2019 


wtorki 14.30-16.00


środy  11.30-13.00  


p. 116


W innych terminach lub godzianch po uzgodnieniu drogą mailową


 


Office hours summer term 2018/2019


Tuesday - 14.30-16.00


Wednesday -11.30-13.00 


 


room 116


Other times by personal or email appointment. 


 

Adres

Pałac Radziwiłłowski, Wydział Politologii
Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch obszarów. Są nimi: kultura w stosunkach międzynarodowych oraz region Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin. Ma to swoje odzwierciedlenie w badaniach, publikacjach i prowdadzonych zajęciach. 

 

Należę do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 2012 r. jestem przewodniczącą lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Pełnię też funkcję prezesa w Fundacji Badań Międzynarodowych.

Mam również przyjemność być opiekunem Studenckiego Koła Sympatyków Dalekiego Wschodu.

 


Działalność naukowa

Mój dorobek naukowy obejmuje ponad 50 publikacji, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Na podkreślenie zasługują monografie naukowe: Międzynarodowy status Hongkongu, Lublin 1997, Bezpieczeństwo kulturowe Europy, Lublin 2013 oraz redakcje naukowe monografii: Chiny w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2003, Adaptacja wartości europejskich w państwach islamu, Lublin 2004, Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, Lublin 2008, Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pierasia, Lublin 2014. W 2010 r. pod moją redakcją został przygotowany podręcznik akademicki pt. Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010.

Byłam organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych, seminariów, warsztatów w tym: Made in China 2008, Dni Japonii 2011, Dni kultury chińskiej 2012, Wschód nie zawsze Daleki 2012 i 2013, One day in China 2013, Warsztaty Lubelskie - Dialog międzykulturowy. Zachód-Islam 2010, Warsztaty Lubelskie – Migracje w Europie 2011, Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych Lublin 2014, EU-ASEAN. Models of integrations, Lublin 2017.

Od marca do czerwca 2015 realizowałam grant badawczy w ramach programu Taiwan Fellowship w National Chengchi University w Tajpej (Tajwan) w Institute of International Relations. 

W 2015 i 2016 roku brałam udział w realizacji grantu MZS pt.: "Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową" realizowanego przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW oraz z Centrum Europejskim UW.   W ramch programu w 2015 roku wygłosiłam cykl wykładów na  Calcutta University , a w 2016 r. wykłady na Wydziale Geopolityki i Stosunków Międzynarodowych w Uniwersytecie Manipal.

Najważniesze publikacje: 

 1. Aktualne problemy polityki zagranicznej Republiki Chińskiej na Tajwanie, (w:) Tajwan w stosunkach międzynarodowych, E. Haliżak (red.), SCHOLAR, Warszawa 1997
 2. Międzynarodowy status Hongkongu, Lublin 1997
 3. The Status of China’s Hong Kong Special Administrative Region, (w:) Polish Yearbook of International Law 1997-1998, nr 23
 4.  Globalizacja a kultura, (w:) Oblicza procesów globalizacji, M. Pietraś (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002
 5.  Tajwan w polityce ChRL, (w:) Chiny w stosunkach międzynarodowych, K. Iwańczuk, A. Ziętek (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003
 6.  Demokratyzacja a islam, (w:) Adaptacja wartości europejskich  w państwach islamu, A. Ziętek, K. Stachurska (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004 
 7.  Kultura w procesie globalizacji i integracji europejskiej (w:) Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, J. Rokickiego, M. Banaś (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2004
 8.  Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami regionu Azji i Pacyfiku, (w:) Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, A. Czarnocki, I. Topolski (red.), Wydawnictwo UMCS,Lublin 2006
 9.  Kultura, (w:) Międzynarodowe stosunki polityczne, M. Pietraś (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, 2007
 10.  Region Azji i Pacyfiku, (w:) Międzynarodowe stosunki polityczne, M. Pietraś (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, 2007
 11.  Stosunki Polski z Chińską Republiką Ludową, (w:) Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, W. Paruch, K. Trembicka (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007
 12.  Działania ChRL wobec regionu Azji Centralnej (w:) Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, B. Bojarczyk, A. Ziętek (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008
 13.  Dylematy wielokulturowości europejskiej, (w:) Quo Vadis, Europa? Kulturowe oblicza Europy, t. I, M. Janowskiego, J. Jonczek,, L. Ślepowrońskiego (red.), Print Group, Szczecin 2008
 14. Wyznaczniki kulturowe hegemonii Stanów Zjednoczonych Ameryki, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, SECTIO K, Politologia 2008, vol. XV
 15.  Region Azji i Pacyfiku, (w:) Regiony w stosunkach międzynarodowych, I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, (red.) Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009
 16.  Demokratyzacja Chińskiej Republiki Ludowej, (w:) Demokracja w Polsce i w świecie, S. Zyborowicz (red.), Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2009
 17. Wielokulturowość w Europie – nowe zagrożenie, (w:) Polityka bezpieczeństwa na starym kontynencie, T. Jarocki, W. Sokała (red.), Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2010
 18. Dyplomacja publiczna Polski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska SECTIO K, Politologia 2010, vol. XVII
 19. Międzynarodowe stosunki kulturalne, POLTEXT, Warszawa 2010
 20. Polityka Chińskiej Republiki Ludowej w regionie czarnomorsko-kaspijskim, (w:) Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, B. Bojarczyk, T. Kapuśniak (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011
 21.  Soft power Chińskiej Republiki Ludowej. Soft power z chińską specyfiką, TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 2011
 22. Kategoria sekurytyzacji w bezpieczeństwie kulturowym, Stosunki Międzynarodowe 2011, t. 44, nr 3-4
 23. Wizerunek międzynarodowy Polski, (w:) Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, (red.), Zamość 2012
 24. Kulturowo-cywilizacyjne granice Europy, (w:) Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012
 25. Dyplomacja publiczna jako instrument soft power, (w:) Nowe oblicza dyplomacji, B. Surmacz (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013
 26. Bezpieczeńtwo kulturowe w Europie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013 
 27. Era informacyjna a nowa dyplomacja publiczna - przykład Polski (w:) Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, M. Kosienkowski, B. Piskorska (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014
 28. Territorial disputes over the South China Sea (w:) Border Conflicts in the Contemporary World, A. Moraczewska, W . Janicki (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014
 29. Racja stanu Chińskiej Republiki Ludowej (w:) Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. W. Ziętek (red.), Wydawnictwo UMCS,M, Lublin 2014
 30. Pułapki bezpieczeństwa kulturowego, (w:) Kultura w stosunkach międzynardowych. Pułapki kultury, tom 2, G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreier (red.), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014  
 31. Sekurytyzacja islamu w Europie, (w:) Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, E. Stadmuller, Ł. Fijałkowski (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015
 32. Zmiany klimatu jako zagrożenie dla bezpieczeństwa kulturowego, (w:) Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie, W. Gizicki (red.), Studia Sądecko-Lubelskie, Lublin 2015.
 33. Wymiar kulturowy bezpieczeństwa Polski, (w:) Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, M. Pietraś (red.) Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2016
 34. Ewolucja sporów w regionie Azji i Pacyfiku, (w:) Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, A. Jarczewska, J. Zajączkowski (red.) Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016
 35. New Public Diplomacy as a Consequence of the Information Age, (w:) New Technologies as a Factor of International Relations,  M. Szkarłat, K. Mojska (red.), Cambridge Scholars Publishing 2016
 36. South China Sea. A Place of Rivalry and Power Mangement, (w:) TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 2016, No 11/1

Ogłoszenia

 

 

 
Follow UMCS: