The adressbook

dr hab. Agata Ziętek

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH, KATEDRA MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW POLITYCZNYCH
Funkcje
Dyrektor
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji 2023-2024 


25 czerwiec 13.00-14.00


1 lipiec 9.00-10.00


11 lipiec 8.00-9.30 - dodatkowy termin na uzyskanie zaliczenia z MSK lub z MSPRP.


Inne terminy po umówieniu się drogą mailową. 


pokój A.5.18 lub MSTeams 


 


 


 

Adres

Pałac Radziwiłłowski, Wydział Politologii
Głęboka 45
Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

Region Indo-Pacyfiku, Azja Wschodnia, Europa, bezpieczeństwo, kultura w stosunkach międzynarodowych, kultura strategiczna, dyplomacja publiczna, siła w stosunkach międzynarodowych.

 


Działalność naukowa

 

Współpraca nukowa: 

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych,  

European International Studies Association (EISA), 

World International Studies Committee, 

Fundacji Badań Międzynarodowych 

2018 wykłady na National Chengchi University (Taiwan);

2016 wykłady na Manipal University (India); 

2015 wykłady na Calcutta University (India); 

2012 wykłady na The University of Genoa, Department of European Research (Italy)

 

Konferencje naukowe:

Ukrainian Crisis- local, regional and global implications, online roundtable 4th March, 2022

China in Contemporary International Relations: Beyond the boundaries of Western and Non-Western intellectual traditions 23-24 June 2022, Warsaw, Poland

Taiwan: Prospects and Challenges in the Indo-Pacific", The Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw, The Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University in Krakow - Warsaw, July 12, 2022 

SCIENTIFIC WORKSHOPS “Security and securitization of e-health”, 11th April 2022 

UNCLOS 40th Universary and its implementation of maritime policy, online conference, Taiwan, November 2-3 2022

Konwnencja PTSM - NOWY ŁAD MIĘDZYNARODOWY?, 24-25 listopad 2022, Wrocław 

Granty:

2015 grant Taiwan Fellowship w National Chengchi University w Tajpej (Tajwan) w Institute of International Relations. 

W 2015 i 2016 rok udział w realizacji grantu MZS pt.: "Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową" realizowanego przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW oraz z Centrum Europejskim UW.   

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Międzynarodowy status Hongkongu, Lublin 1997,

Bezpieczeństwo kulturowe Europy, Lublin 2013

Inne:

A. Ziętek (przekład), Jennifer Mitzen, Bezpieczeństwo ontologiczne w polityce światowej: tożsamość państw i dylemat bezpieczeństwa, w: A. Wojciuk, H. Schreiber (red.), Stosunki międzynarodowe. Antalogia tekstów źródłowych tom 2, Współczesne oblicza dyscypliny - po 1989 roku

A. Ziętek, E. Larus, Taiwan's Military Posture Toward China's Confronational Stance, w: Caleb M. Clark, Karl Ho, Aleksander C. Tan (ed.), Taiwan Environmental, Political and Social Issues, Nova Science Publisher New York 2021

A. Ziętek, J. Olchowski, Kultura, w: M. Pietraś (red.) Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 2021

A. Ziętek, Region Indo-Pacyfiku, w: M. Pietraś (red.) Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 2021

A. Ziętek, The Code of Conduct in the South China Sea: ASEAN-China Cooperation, w: A. Ziętek, G. Gil (ed.), ASEAN in a Changing World, Peter Lang 2021

A. Ziętek, Hongkong-Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej i praktyczna realizacja politycznej idei "jedno państwo-dwa systemy", Przegląd Sejmowy 5(160)/2020 

A. Ziętek, Taiwan's Unique Posssition Toward the South China Sea, w: A. Ziętek, E. Trojnar, A. Rudakowska (ed.), Taiwan's Exceptionalism, Jagiellonian University Press 2019

A. Ziętek, Polska aktywność w UNESCO po 1989 roku [w:] Polska w Instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018, red. E. Haliżak, T. Łoś Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska, Warszawa 2019, s. 761 – 787;

A. Ziętek, K. Żakowski, O. Pietrzyk, Polityka zagraniczna Japonii, Lublin 2018;

A. Ziętek, Sekurytyzacja – proces intersubiektywnej komunikacji [w:] Komunikowanie polityczne, red. Ł. Jędrzejski, E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Lublin 2017;

A. Ziętek, Sekurytyzacja migracji w bezpieczeństwie kulturowym Europy, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2017, nr 12/3;

A. Ziętek, Wymiar kulturowy bezpieczeństwa Polski [w:] Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Pietraś, Warszawa 2016, s.175 – 203;

A. Ziętek, Ewolucja sporów w regionie Azji i Pacyfiku [w:] Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, red. A. Jarczewska, J. Zajączkowski, Warszawa 2016, s. 477 – 499;

A. Ziętek, New Public Diplomacy as a Consequence of the Information Age [w:] New Technologies as a Factor of International Relations, red. M. Szkarłat, K. Mojska, Cambridge 2016, s. 106 – 123;

A. Ziętek, The South China Sea: A Place of Rivalry and Power Management, „TEKA of the Commission of Political Science and International Affairs”, 2016, No 11/1, s. 25 – 45;

A. Ziętek, Sekurytyzacja islamu w Europie [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. Stadmuller, Ł. Fijałkowski, Warszawa 2015;

A. Ziętek, Zmiany klimatu jako zagrożenie dla bezpieczeństwa kulturowego [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie, red. W. Gizicki, Lublin 2015;

Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, red. M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek, Lublin 2014;

A. Ziętek, Era informacyjna a nowa dyplomacja publiczna – przykład Polski, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Lublin 2014, s. 59 – 79;

A. Ziętek, Pułapki bezpieczeństwo kulturowego [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych. Pułapki kultury. Tom 2, red. G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreiber, Warszawa 2014, s. 63 – 78;

A. Ziętek, Racja stanu Chińskiej Republiki Ludowej [w:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Lublin 2014, s. 223 – 241;

A. Ziętek, Territorial disputes over the South China Sea [w:] Border Conflicts in the Contemporary World, Lublin 2014;

A. Ziętek, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin 2013;

A. Ziętek, Soft power Chińskiej Republiki Ludowej. Soft power z chińską specyfiką, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2011, s. 131 – 148;

A. Ziętek, Kategoria sekurytyzacji w bezpieczeństwie kulturowym, „Stosunki Międzynarodowe”, 2011, tom 44, nr 3-4, s. 171 – 188;

A. Ziętek, Polityka Chińskiej Republiki Ludowej w regionie czarnomorsko-kaspijskim [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, T. Kapuśniak, Lublin 2011;

Międzynarodowe Stosunki Kulturalne, red. A. Ziętek, Warszawa 2010;

A. Ziętek, Dyplomacja publiczna Polski, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska SECTIO K Politologia”, 2010, vol. XVII, nr 1, s. 65 – 82;

A. Ziętek, Region Azji i Pacyfiku [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 2009, s. 165 – 197;

A. Ziętek, Demokratyzacja Chińskiej Republiki Ludowej [w:] Demokracja w Polsce i w świecie, red. S. Zyborowicz, Toruń 2009, s. 234 – 252;

A. Ziętek, Działania ChRL wobec regionu Azji Centralnej [w:] Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, A. Ziętek, Lublin 2008, s. 111 – 131;

A. Ziętek, Wyznaczniki kulturowe hegemonii Stanów Zjednoczonych Ameryki, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K, Politologia”, 2008, vol. XV, nr 2, s. 29 – 46;

A. Ziętek, Tajwan w polityce ChRL [w:] Chiny w stosunkach międzynarodowych, K. Iwańczuk, A. Ziętek (red.), Lublin 2003, s. 106 – 117;

Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, A. Ziętek, Lublin 2003;

A. Ziętek, The Status of China’s Hong Kong Special Administrative Region, „Polish Yearbook of International Law”, 1997-1998, s. 201 – 217;

A. Ziętek, Aktualne problemy polityki zagranicznej Republiki Chińskiej na Tajwanie [w:] Tajwan w stosunkach międzynarodowych, red. E. Haliżak, Warszawa 1997, s. 61 – 79.

 

 


Ogłoszenia