The adressbook

dr hab. Dorota Wianowska

dr hab. Dorota Wianowska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHROMATOGRAFII
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537-55-01
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Dorota_Wianowska/
https://www.mendeley.com/profiles/dorota-wianowska/
Konsultacje

Środa 8.00 - 10.00

O sobie

1996 r. - Dyplom magistra chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz
“Study of sorption capacity with respect to Cu2+ ions siliceous materials with a dextran-polyimine surface layer”

2000 r. - Stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Promotor: Professor Andrzej L. Dawidowicz
“Physicochemical studies of properties of siliceous materials with a surface layer obtained by cross-linking of dextran-triethylenetetraamine mixture”

2014 r. - Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
“Application of pressurized liquid extraction in chromatographic analysis of secondary plant metabolites – good and bad sides of PLE techniques”


Działalność naukowa

Główne zainteresowania badawcze dotyczą opracowania nowych procedur chromatograficznych do oznaczania związków organicznych w próbkach charakteryzujących się złożonym składem matrycy, w tym zastosowania różnych metod ekstrakcji do przygotowania próbek przed analizą chromatograficzną.

Współautor 1 rozdziału w książce: "Silymarin Extraction From Silybum marianum L. Gaertner" in Water Extraction of Bioactive Compounds: From Plants to Drug Development, Eds. H.D. González, M.J. González Muñoz, Elsevier, 2017.   

Autor i współautor ponad 50 artykułów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach z listy JCR.

Promotor rozprawy doktorskiej: "Właściwości przeciwgrzybicze wybranych ekstraktów roślinnych, w tym z pozostałości roślinnej stanowiącej rolniczy materiał odpadowy, a skład chemiczny ekstraktów" (2018 r.).

Współwynalazca w europejskim zgłoszeniu patentowym nr 18460070.8 - 1111 "A metod for determination of 5-fluorouracil in serum and a kit for thereof" (2019).
Follow UMCS: