The adressbook

dr hab. Bogdan Borowik

dr hab. Bogdan Borowik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
Pon. 12.00-13.00, p. 5.33, wt. 10.20-11.20 TEAMS

 

Adres

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

 

Politolog i medioznawca. Absolwent Wydziału Politologii UMCS i Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: Federacja Rosyjska w polskich mediach; polityka medialna; systemy medialne. Prowadzone zajęcia: Systemy medialne na świecie, Polski system medialny.

 

About me

Political scientist and media expert. A graduate of the Faculty of Political Science at Maria Curie-Skłodowska University and Postgraduate Journalism Studies at the Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw. Research interests: Russian Federation in Polish media; media policy; media systems. Classes conducted: Media systems in the world, Polish media system.


Działalność naukowa

Monografie i redakcje 

 

 • Kultura konfliktu. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Zachodu na łamach "Newsweeka Polska" i "Polityki" (2013-2015), Lublin 2022, ss. 524  [Culture of Conflict. The Policy of the Russian Federation towards Ukraine and the West in "Newsweek Polska" and "Polityka" (2013-2015), Lublin, pp. 524]
 • https://www.newsweek.pl/kultura-konfliktu-tozsamosc-wspolczesnej-rosji/mdpzl4h
 • https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5539/kultura-konfliktu-polityka-federacji-rosyjskiej-wobec-ukrainy-i-zachodu-na-lamach-newsweeka-polska-i-polityki-2013-2015

        

 Okładka: Związek Radziecki na łamach czasopisma "ARKA" 1983-1996

 • Związek Radziecki na łamach czasopisma "ARKA" (1983-1996), Lublin 2017, ss. 550 [The Soviet Union in the "ARKA" Magazine (1983-1996), Lublin 2017, pp. 550].

        

 Okładka: Partie konserwatywne w Polsce 1989-2001

 • Partie konserwatywne w Polsce 1989-2001, Lublin 2011, ss. 415 [Conservative Parties in Poland 1989-2001, Lublin 2011, pp. 415].
 • Plik pdf do pobrania u dołu strony w załączniku

      

 • Z dziejów prasy konserwatywnej. Twórcy i dzieła, W. Mich. B. Borowik (red.), Lublin 2012 [The History of the Conservative Press. Creators and Works, W. Mich. B. Borowik (eds.), Lublin 2012].


 • Z dziejów prasy konserwatywnej. Przegląd tytułów, W. Mich, B. Borowik (red.), Lublin 2009 [The History of the Conservative Press. Review of Titles, W. Mich, B. Borowik (eds.), Lublin 2009].

 

 

 Artykuły

 • Propaganda rosyjska w militarnej fazie konfliktu w Donbasie na łamach tygodników "Newsweek Polska i "Polityka: (2014-2015), [w:] "Wokół historii (i) komunikacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Michowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej", J. Nowak, L. Pokrzycka (red.), Lublin 2022.

 

 • Uniwersalizm zimnowojennej strategii powstrzymywania Związku Radzieckiego, [w:] "Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne", H. Chałupczak, K. Marzęda-Młynarska, M. Pietraś, R. Sudal (red.), Lublin-Zamość 2020.

 

 • Partnerstwo Wschodnie na łamach polskich dzienników i tygodników opinii (2009-2019), "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 10 lat Partnerstwa Wschodniego UE – perspektywa Polski i Europy Środkowej, r. 17, z. 2, 2019.
 • file:///C:/Users/User/Downloads/riesw_2019-2-08_0%20(1).pdf

 

 

 

 • W stronę autorytaryzmu. Pierwszy rok trzeciej kadencji Władimira Putina na portalu tvn24.pl - główne wątki doniesień politycznych, [w:] "Obraz Rosji i Rosjan w mediach", I. Hofman, J. Maguś (red.), Lublin 2016.

  • Aneksja Krymu w opiniach komentatorów "Gazety Wyborczej", [w:] "Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń", W. Świerczyńska-Głownia, T. Sławińska, M. Hodalska (red.), Kraków 2016.

 

 • Polityka administracji  prezydenta Władimira Putina wobec Białorusi i Ukrainy od maja 2012 r. w doniesieniach portalu tvn24.pl, [w:] "Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Próba bilansu", T. Ambroziak, A. Czwołek, Sz. Gajewski, A. Nowak-Parlusz (red.), Toruń 2015.

 

 

 • Ukraina w publicystyce krakowskiego dwumiesięcznika "Arka" w latach 1991-1995 - konteksty rosyjskie i polskie, [w:] "Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce", I. Hofman, J. Maguś (red.), Lublin 2014.

 

 • Źródła i formy dialogu Jana Pawła II z judaizmem i islamem w świetle komentarzy publicystów "Tygodnika Powszechnego", [w:]  "Jan Paweł II w komunikowaniu miedzykulturowym. O sztuce dialogu z Innym", A. Dudziak, A. Żejmo (red.), Olsztyn 2014.

 

 • Czasopisma ideowo-polityczne w Polsce po 1989 roku, "Kognitywistyka i Media w Edukacji", nr 2 2012.

 

 • Agora S.A. i jej media w latach 1989-2011, [w:] "Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym. Wybrane zagadnienia", L. Pokrzycka (red.), Lublin 2012.

 

 • Sprawy międzynarodowe w publicystyce Aleksandra Halla na łamach "Gazety Wyborczej" (2001-2005), [w:] "Z dziejów prasy konserwatywnej. Twórcy i dzieła", W. Mich, B. Borowik (red.), Lublin 2012.

 

 • Prezydentura Lecha Wałęsy w ocenie publicystów konserwatywnych lat dziewięćdziesiatych XX wieku, "Media Dawne i Współczesne", nr 1 2011.

 

 

 • Świat przełomu tysiącleci w publicystyce Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), t. II, Lublin 2009.

 

 • Obraz mediów przełomu wieków w publicystyce Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] Ryszard Kapuściński - wizja świata i wartości. Refleksje interdyscyplinarne, A. Dudziak, A. Żejmo (red.), Olsztyn 2009.

 

 • „Pro Fide Rege et Lege” – pismo Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, [w:] W. Mich, B. Borowik (red.), Z dziejów prasy konserwatywnej. Przegląd tytułów, Lublin 2009.

 

 • Krytyka demokracji i apoteoza monarchii w publicystyce przedstawicieli stowarzyszeń konserwatywnych w latach 90. XX w., [w:] Demokracja – centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku, A. Bałaban, J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński (red.), Szczecin 2008.

 

 • Arcana – Historia-Kultura-Polityka” – krakowski dwumiesięcznik konserwatywny, [w:] Oblicza polskich mediów po roku 1989, L. Pokrzycka, B. Romiszewska (red.), Lublin 2008.

 

 • Myśl konserwatywna, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, E. Maj, A. Wójcik (red.), Lublin 2008.

 

 • Inspiracje endeckie w koncepcjach ideowych i politycznych publicystów Ruchu Młodej Polski na łamach „Polityki Polskiej”, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje – ludzie – działalność, T. Sikorski, A. Wątor (red.), Szczecin 2008, artykuł finansowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach grantu Prorektora ds. Nauki.  

 

 • Ustrój państwa w polskiej publicystyce konserwatywnej lat 90. XX w., [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński (red.), t. II, Gorzów Wielkopolski 2007.

 

 • Religia i kościół katolicki w publicystyce współczesnych polskich konserwatystów, [w:] Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku, T. Sikorski, A. Wątor (red.), Szczecin 2007.