The adressbook

dr Katarzyna Tymoszuk

dr Katarzyna Tymoszuk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GERMANISTYKI
Telefon
537-26-16
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr zimowy 2023/2024: urlop


 


 


 


 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

ORCID: 0000-0001-7801-200X

Wykształcenie

1997-2002 - studia magisterskie, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: filologia germańska;

06.2002 - obrona pracy magisterskiej „Vergleich der polnischen und der deutschen Intimlexik im Bereich der Studentensprache. Eine empirische Untersuchung“, promotor: prof. dr hab. Jerzy Żmudzki;

2002-2003 - Podyplomowe Studium Tłumaczy Konferencyjnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra UNESCO, tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne, języki: niemiecki (B), angielski (C);

01.2011 - obrona rozprawy doktorskiej „Ekspansje i kompresje w procesie tłumaczenia symultanicznego w obrębie pary języków niemiecki i polski”, UniwersytetMarii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Hans-Jörg Schwenk.

Praca zawodowa

  • od 2005 - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
  • 2004 - 2010 - asystent w Instytucie Neofilologii PSW w Białej Podlaskiej
  • 2010 - 2011 - Koordynator Sekcji Nauki i Wydawnictw PSW w Białej Podlaskiej, redaktor czasopisma                         "Bialski Przegląd Akademicki" 
  • 2011 - 2012 - adiunkt w Instytucie Neofilologii UPH w Siedlcach
  • od 2012 - adiunkt w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

Prowadzone zajęcia

Wykład - języki specjalistyczne, seminarium - leksykologia, seminarium - tekstologia, wprowadzenie do niemieckiego języka biznesu, ćwiczenia receptywne, ćwiczenia transacyjne.

Zainteresowania naukowe

translatoryka: tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie medialne, dydaktyka translacji, przekład komiksu.

Publikacje książkowe

Tymoszuk, K. 2016. Przetwarzanie tekstu w tłumaczeniu symultanicznym, Wydawnictwo UMCS.

Artykuły

Ampelmännchen, Altbau und Nimmerland – Wegweiser auf dem Weg zur translatorischen Kompetenz. Erfahrungen aus einem studentischen Übersetzungsprojekt. [w:] inTRAlinea, Vol. 24 (2022). https://www.intralinea.org/current/article/ampelmaennchen_altbau_und_nimmerland_wegweiser_auf_dem_weg_zur_translatorischen_kompetenz

Przedyskutujmy to na forum – czyli o zdalnym rozwijaniu wybranych elementów kompetencji translacyjnej. [w]: Neofilolog, Nr 57/2 (2021), s. 295-310. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/28116/27201

Gezähmt in Translation. Typographische Elemente in der Übersetzung der Graphic Novel „Kinderland“ ins Polnische. [w]: Studia Translatorica, Vol. 12 (2021), s. 154-169. http://www.studia-translatorica.pl/articles/12/11_tymoszuk.pdf

Obrazy i słowa z historią w tle. Kilka uwag krytycznych o polskim przekładzie powieści graficznej 'Kinderland'. [w]: Rozprawy Społeczne 2019, Tom 13, Nr 3, s. 70-83. http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Obrazy-i-slowa-z-historia-w-tle-r-nKilka-uwag-krytycznych-o-polskim-przekladzie-powiesci,112768,0,1.html

Kanal, Roboter, Geist, Eindringling, Chamäleon oder Mediator? Überlegungen zu den verschiedenen Rollen eines Kabinendolmetschers. [w]: GLOTTODIDACTICA XLVI/1 (2019), s.221-235. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/19450/19247

Korekty i przesunięcia stylistyczne w procesie tłumaczenia kabinowego. [w]: Knapik, A./ Misior-Mroczkowska, A./ Chruszczewski, P./ Chłopicki, W. (red.) Język a komunikacja 39, Style komunikacyjne, Kraków 2017, s. 147-159. 

Kabinendolmetscher und Stil – empirische Daten vs. definitorische Lücken. [w]: Kolago, L. (Hrsg.) Studia Niemcoznawcze. Tom LVIII (2016), Warszawa, s. 573-586.

Zur Frage der Qualität im Prozess des Simultandolmetschens – von der Theorie zur Empirie. [w]: Tryuk, M./ Szczęsny, A. (red.) Między Oryginałem a Przekładem 2014, nr 24: Tłumaczenie ustne, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 107-127. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1898/1630

Typologie strategischer Ausgangstextkompressionen im Prozess des Simultandolmetschens. [w]: Bartoszewicz, I./ Małgorzewicz, A. (Hrsg.) Kompetenzen des Translators. Theorie - Praxis - Didaktik, Studia Translatotica Vol. 4 (2013), s. 39-53. http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2017/03/ST4o.pdf

Strategische Zieltextexpansionen im Prozess des Simultandolmetschens. [w]: Wierzbicka M./ Wille, L. (red.), Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 1 / vol. 1 Rzeszów 2013, s. 37-54

Dydaktyka translacji na studiach filologicznych pierwszego stopnia w obliczu Krajowych Ram Kwalifikacji. [w]: Chodkiewicz, H./ Lewicki, R. (red.), Rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw w kształceniu neofilologicznym – nowe wyzwania, Biała Podlaska 2013, s. 161-172.

Tłumaczenie kabinowe przedmiotem badań jakościowych – wybrane metody badawcze. [w:] Janikowski, P. (red.), Seria: "Tłumaczenie Ustne - Teoria, Praktyka, Dydaktyka", nr 2: "Stare problemy, nowe metody", Częstochowa 2012, s. 13-28.

Tłumaczenie symultaniczne w ujęciu definicyjnym i specyfikującym. [w]: Rozprawy Społeczne 2011, Tom V, Nr 2, s. 13-25. http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/2.tymoszuk_tlum.symultaniczne_popr.pdf

Rola tłumaczeń w nauczaniu języków obcych w opinii nauczycieli z województwa lubelskiego na tle dyskusji europejskiej. [w]: Chodkiewicz, H./ Lewicki, R. (red.), Aspekty rozwijania kompetencji komunikacyjnej języka obcego w kształceniu neofilologicznym, Biała Podlask 2007, s. 41-51.

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych

24 maja 2007 - Kompetencje językowe i kulturowe absolwentów szkół średnich w świetle kształcenia na filologicznych studiach zawodowych, PSW w Białej Podlaskiej

1-3 listopada 2007 - Translation zwischen Text und Welt, Uniwersytet Humboldta, Berlin

17-19 września 2009 - Translation: Teorie-Praxis-Didaktik, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

9-10 kwietnia 2010 - Norma i jakość w teorii, praktyce i dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

4-5 lutego 2012 - Tłumaczenie ustne – teoria, praktyka, dydaktyka, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

28 września 2012 - Rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw w kształceniu neofilologicznym – nowe wyzwania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

16-17 marca 2016 - Język trzeciego tysiąclecia IX - Style komunikacyjne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

26-27 października 2017 - Przestrzenie Przekładu 3, Uniwersytet Śląski, Katowice

20-21 maja 2019 – Miedzy Słowami - Między Światami VI, Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

15-16.10.2020 - 9. Internationale Germanistische Werkstatt. Germanistische Forschungsperspektiven in Sprache und Literatur, Uniwersytet Opolski, Opole

Stowarzyszenia

od 2011 - członkini Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej;

od 2012 - członkini Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium".

Działalność popularyzatorska i organizacyjna

Pomysłodawczyni i organizator Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego "Nicht WortWoertlich" po hasłami "Toleranz" (2017), "Haus" (2018), "Zusammen" (2019), "Buch" (2020).

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,18112,konkurs-jezyka-niemieckiego-nicht-wortwortlich-,85822.chtm