The adressbook

dr hab. Marcin Trybulec

dr hab. Marcin Trybulec
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA ONTOLOGII I EPISTEMOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje:


Poniedziałki 13.00 - 14.00


Czwartki 13.00 - 14.00


p. 306 


https://orcid.org/my-orcid


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Mam wykształcenie socjologiczne i filozoficzne. Doktorat broniłem z nauk o poznaniu i komunikacji społecznej a habilitację otrzymałem z filozofii. Prowadzę badania dotyczące wpływu języka i innych wytworów człowieka na procesy poznawcze. Interesuję się relacją między mediami a racjonalnością. Pracuję w obszarze antropologii komunikacji, filozofii języka, teorii decyzji i poznania ucieleśnionego.  


Działalność naukowa

https://orcid.org/0000-0002-6923-8944

Wybrane artykuły:

 • Świat symboli a świat przyrody w kontekście symbolizmu E. Cassirera, [w:] E. Balawajder, A. Jabłoński, J. Szymczyk (red.) „Filozofia pochylona nad człowiekiem”, TN KUL, Lublin 2004
 • What Do Digital and Liguistic Turns Have in Common, [w:] H. Harchovec, A. Pichler, J. Wang, (eds.) „Philosophy of the Information Society”, vol. XV, Kirchberg am Wechsel 2007
 • Niewspółmierność a relatywizm językowy, „Filozofia Nauki”, XVII, nr (3) 67, 2009.
 • Niewspółmierność i konflikt. Odpowiedź na uwagi pani Anny Jedynak,„Filozofia Nauki” XVII, nr (3) 67, 2009, s. 129 – 133.
 • Pojęcie podmiotu poznania w szkole komunikacji społecznej z Toronto, [w:]Kultura medialnie zapośredniczonaBadania nad mediami w optyce kulturoznawczejred. W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora,  Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań  2010, s. 177 – 189.
 • Medium Theory and Technological Determinism. Taking Accusations of Technological Determinism  Seriously, [w:] McLuhan’s Philosophy of Media, (eds.) Y. Van Den Eede, J. Bauwens, J. Beyl (et al.) , Brussels, Free University Press  2012, s. 289-295.
 • Between Media and Cultural Practices: Searching  for Identity of the Toronto School, “Dialogue and Universalism”, (1), 2013, s. 37-51.
 • Beyond Relativism and Ethnocentrism. The Significance  of Communication Technologies for Investigations Regarding Rationality [w:] Ethnosociological and Epistemological  Discourse in Scientific Space, (eds.) V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla,  M.P. Dragomanov National Pedagogical University Press, Kiev 2013, s. 213-228.
 • How the ‘Extended Mind Thesis Helps to Solve a Fundamental Dilemma of Literacy Theory?, “Avant”, 2013 (2) 4, p. 81-96
 • Lost in transcription: Language between speaking and writing, [w:] Mind, Language and Action, Proceedings of 36th International Wittgenstein Symposium, vol. XXI, (eds.) D. Moyal-Sharrock, Volker A. Munz, A. Coliva, , Kirchberg am Wechsel 2013, s. 424-427.
 • Bridging the gap between writing and cognition: materiality of written vehicles reconsidered, “Pragmatics and Cognition”, 2013 3(21) s. 469-483.
 • Pismo jako środek obiektywizacji języka i poznania, "Zagadnienia Naukoznawstwa", 2015 2(204), s. 183-190.
 • External representations reconsidered: Against reification of cognitive extensions, "Avant", 2017 1(7), s. 229 – 244, doi: 10.26913/80102017.0101.0014
 • Rationality in the material world, [w:] Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 111,, Brill, Leiden 2018, s. 296 – 313, doi: 10.1163/9789004359475_017
 • Extending the Private Language Argument. Meaning-making and the material context for signification, “Chinese Semiotic Studies”, 2019 15 (4), s. 513 – 531, DOI: 10.1515/css-2019-0028
 • Understanding the interface between society and cognition, “Avant” 2020, 11 (2), s. 1-9, DOI: 10.26913/avant.2020.02.16
 • Skillful use of symbolizations and the dual nature of metalinguistic awareness, "Language Sciences" 2021, 64, https://doi.org/10.1016/j.langsci.2021.101356 
 • W stronę epistemologii artefaktów poznawczych, „Filozofia i nauka” 2021, 9 (1), 2021,  s. 195 – 223, doi: 10.37240/FiN.2021.9.1.12 
 • Język jako materialny artefakt poznawczy w ujęciu A. Clarka, „Ethos” 2021, 34 (2),  (w druku)

Monografia

 • Media i poznanie. Pojęciowe dylematy teorii komunikacji społecznej z Toronto, Universitas, Kraków 2015

Redakcja prac zbiorowych: 

 • Culture, Communication and Cognition  specjalny numer “Dialogue and Universalism”, 1, 2013 – współredakcja z M. Hetmańskim.
 • "Avant", Volume X (3), 2019. ISSN: 2082-6710. Współredakcja z: Aleksandrą Derrą, Adrianną Biernacką, Wiktorem Rorotem & Robertem Statkiewiczem
 • "Avant", Volume XI (2), 2020. ISSN: 2082-6710. Współredakcja z: Marcinem Miłkowskim, Marcinem Rządeczką, Witoldem Wachowskim
 • Understanding Social Cognition (tom specjalny w ramach serii antologii "Avant"), Centre for Philosophical Research, Lublin 2021, http://avant.edu.pl/en/usc  

Inne:

 • Language and Media as Extensions of the Mind. Interview with R.K. Logan,“Avant”,  (2) 4, 2013, p. 45-58

Staże i stypendia:

 • Kanada, University of Toronto, Faculty of Information, McLuhan Center for Culture and Technology, 02.2011
 • Holandia, Leiden University, Institute for Philosophy, 04.2013
 • Hiszpania, Granada University, Faculty of Letters, 05.2014 (krótkoterminowe stypendium Erasmus)
 • USA, University of California, San Diego, Department of Cognitive Science, Interactive Cognition Lab, 03-04.2019
 • Dania, Aarhus, Aarhus University, Department of Linguistics, Cognitive Science, and Semiotics, 07-08.2021

Projekty

 • 2021 / 2023 - grant MEiN Społeczna odpowiedzialność nauki, nr SONP/SP/513872/2021, "Prezentacja nauki to sztuka” (wykonawca)   
 • 2018/2021 - grant NCN Sonata, nr 2017/26/D/HS1/00677, "Zrozumieć artefakty poznawcze" (kierownik)
 • 2017/2019 - grant NCBiR, Nr  POWR .03.01.00-IP.08-00-EFI/16, "Logi.Kom. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się" (wykonawca)
 • 2010/2011 – grant MNiSW, nr N N 101 189 138, Pojęcie podmiotu poznania w teorii  komunikacji społecznej szkoły z Toronto” (wykonawca)
 • 2009/2010 – projekt uniwersyteckiScientific and Practical Rationality in Modern World” (partnerzy University of Azores, University of Porto)

Wybrane konferencje:

 • 2006 – „Poznańskie forum kognitywistyczne”, UAM Poznań, referat: „Epistemologiczne założenia relatywizmu językowego”
 • 2007 – „30th Wittgenstein SymposiumPhilosophy of the Information Society, Kirchberg , Austria, referat: „What Do Digital and Linguistic Turns Have in Common?”
 • 2007 – “Tyranny of the Moment – the Consequences of the Inflation of Information and the Fast Time Domination”, UMK Toruń,   referat:  “Theories of Time Acceleration. Critical Remarks
 • 2008 – „Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona”UAM Poznań, referat: „Pojęcie podmiotu poznania w szkole komunikacji społecznej z Toronto”
 • 2009 – Scientific and Practical Rationality in Modern World, Asorean University, Portugal, referat: “The Concept of Rationality from the Perspective of Communication Technologies
 • 2010 –  “Scientific and Practical Rationality in Modern World II” UMCS Lublin, referat: “The Extended Mind Hypothesis and Theory of Rationality”
 • 2011 – “McLuhan’s Philosophy of Media. Centennial Conference”, Vrije Universiteit, Brussels, referat: “Medium Theory and Technological Determinism”
 • 2011 – “McLuhan 100. Then, Now, Next”, University of Toronto, Toronto, referat: “The Significance of Extended Mind Hypothesis for Medium Theory”
 • 2012 – Culture Communication and Cognition, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Lublin, referat: „Extended Mind as a Tool for Expressing Assumptions Concerning Relations between Mind and Media” + organizator
 • 2012 - The 13th Convention of the Media Ecology Association. The Crossroads of the Word, Manhattan College, New York, referat:  “Explaining the Concept of Technology: A Conceptual Dilemma in Medium Theory”
 • 2012 – IX Polski Zjazd Filozoficzny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Gliwice – Wisła, referat: „Media i poznanie. Techno-kulturowy wymiar umysłu
 • 2013 – Ethnosociological and Epistemological  DiscourseDragomanov National Pedagogical University, Kijew, referat: “Communication Technologies and Rationality”
 • 2013 – Mind, Language and Action, 36th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, referat: “Lost in transcription: Language between speaking and writing
 • 2013 – Trends in Interdisciplinary studies. Thinking with eyes hands and Things, Toruń, Avant i Ośrodek Badań Filozoficzncyh, referat: “Thinking through mind and media
 • 2014 – Pragmatic aspects of decision making, Uniwersytet w Granadzie, referat:  “Do cognitive technologies make us smarter?”
 • 2014 – X Zjazd Polskiego Towarzystwa kognitywistycznego. Poznanie, komunikacja, działanie, Uniwersytet Szczeciński,  referat: „Język jako narzędzie poznawcze - zdarzenie czy rzecz?”
 • 2015 – Rationality and Decision Making, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,  referat: "Reasoning with paper tools. Taking materiality of external representations seriously"
 • 2015 – 2nd Trends in Interdisciplinary Studies: Situating Cognition, Polska Akademia Nauk, Warszawa, referat: "Rethinking materiality of external representations"
 • 2016 – 2 nd Conference of the International Association for Cognitive Semiotics, UMCS, Lublin referat: "Ethnography of external representations reconsidered"
 • 2016 – 4 rd International Academic Conference on Social Sciences, Barcelona, referat: "Anthropology of cognitive artifacts and problem solving".
 • 2017 – 40 th International Wittgenstein Symposium: Philosophy of perception and Observation, Kirchberg am Wechsel, referat: "The dual nature of picture perception. Paleolithic pictures beyond constructivist and ecological accounts".
 • 2017 – 3 rd Trends in Interdisciplinary Studies: Understanding Social Cognition, Lublin,(przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 • 2018 - 8thBudapest Visual Learning Conference, Hungarian Academy of Sciences,Budapeszt, referat:Picture Perception beyond Symbolic Consciousness”.
 • 2018 - Cognitive Futures in the Arts and Humanities, University of Kent, Canterbury , referat: “How do meta-cognitive artifacts work?” 01-04.07
 • 2018 – Workshop on problem solving and decision making, University of Azores, Ponta Delgada, referat: “Thinking with artifacts in the process of problem solving” 17-20.07
 • 2018 - Skilled Embodiment: Learning from Symbolizations, University of Southern Denmark, Odense, referat: “Artifacts making artifacts” 26-29.08
 • 2018 – XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat: „Czym są artefakty metapoznawcze?” 19-22.09
 • 2018 – Cultural and Environmental Factors in Socio- Cognitive Development, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, referat: “Why cognitive artifacts should sometimes make the task more difficult?  The case of metacognition”, 22-23.11
 • 2019 –  6 th Avant Workshop. Between Computation and Coordination. Distributed perspectives on language, thought and text –based artefacts, Polska Akademia Nauk, Warszawa, referat: “From artefact-centered to practice-oriented accounts of external symbolizations”,  23-24.05.
 • 2019 – XI Zjazd filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, referat: „Epistemologia artefaktów poznawczych” 09.2020
 • 2019 – XI Zjazd Filozoficzny, Katolicki  Uniwersytet Lubelski, referat: „Argument języka prywatnego a zakres świadomości metajęzykowej prywatnego lingwisty” 09.2020
 • 2019 – Epistemological and cognitive analyses of cognition, beliefs and knowledge,  Granada University, Granada, paper: Extending the private language argument: meaning making and the material context for signification,  26-27.09.2019
 • 2019 – 4th Trends in Interdisciplinary Studies: Fragmentation of cognition, University of Porto, Porto, paper: “Cognition at the parking lot. An ethnographic case study” (referat przygotowany wspólnie z A. Kołtun, wygłoszony przez A. Kołtun) 23-25.10.2019
 • 2020 – LXII Tydzień Filozoficzny: Bóg, świat, umysł, wykład gościnny: „Umysł ucieleśniony w świecie: Uwagi o próbie niedualistycznej konceptualizacji poznania”, 16-18.11.2020