The adressbook

dr hab. Krzysztof Topolewski

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
+48 81 537 53 46
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022: wtorki od 13.45 do 15.45.


Konsultacje zaplanowane na wtorek 11 stycznia 2022 r. zostają przeniesione na piątek 14 stycznia na godz. 14.45.


Dostęp do konsultacji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (§ 5 zarządzenia 2/2021 Rektora UMCS w Lublinie). Forma dostępu: wideorozmowa, rozmowa lub czat. 


 


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Ogłoszenia

Ćwiczenia z przedmiotu Prawo cywilne cz. II będą prowadzone za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Linki do zespołów utworzonych w tej aplikacji dla wspomnianego przedmiotu są następujące:

- dla grupy III: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9Vrt-qRx1MzEKwZvOrn7KRkHzt1eWlO3eHnH2_LXQ-01%40thread.tacv2/conversations?groupId=275dda61-8ab7-441c-8a60-5680a2991445&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b (terminy ćwiczeń: 4 i 18 października, 15 i 29 listopada, 13 grudnia, 10, 24 i 31 stycznia);

- dla grupy IV: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5IHh_ref9d1VJMtw-2Qvu8nr2p_1afh9fahZrh3bK_I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=66ed103a-574e-4754-a98a-d4d3ea289d11&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b (terminy ćwiczeń: 11 i 25 października, 8 i 22 listopada, 6 i 20 grudnia, 17 i 31 stycznia).
Follow UMCS: