The adressbook

dr Bartosz Bojarczyk

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024:  • wtorki 13-14.30

  • środy 14.30-16


Pokój A504


Zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną - b.bojarczyk@umcs.pl


 


 


Adres

ul. Głęboka 45
Lublin

O sobie

Wykształcenie

2006, Wydział Politologii UMCS, obrona pracy doktorskiej pt. „Międzynarodowa adaptacja polityczna Islamskiej Republiki Iranu (1979-2003)”, promotor prof. dr hab. M. Pietraś; 
2002-2003 School of International Relations, Teheran, Islamska Republika Iranu, major: Master’s Degree in Contemporary Iranian Studies, ukończone egzaminem magisterskim. Praca magisterska pt. Foreign Policy of Iran Towards the Persian Gulf Region 1978-2003, promotorzy: prof. dr. Davood Hermidas Bavand, dr. Masoud Islami; 
2001 Wydział Politologii UMCS, specjalność stosunki międzynarodowe, ocena końcowa bardzo dobra, praca magisterska "Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej wobec Islamskiej Republiki Iranu", napisana pod kierownictwem prof. dr hab. Z. J. Pietrasia; 
1997-1999 Europejskie Studium Samorządowe przy Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskane przygotowanie zawodowe w zakresie administracji samorządowej;

Zainteresowania badawcze

 

Bezpieczeństwo międzynarodowe;

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie;

Stosunki międzynarodowe w Azji Centralnej i na Kaukazie;

Polityka zagraniczna Iranu;

Terroryzm międzynarodowy;

 

Prowadzone zajęcia

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie;

International Relations in the Middle East;

Bezpieczeństwo międzynarodowe;

Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego;

International relations in the Persian Gulf;

Foreign Policy of Iran;

Terrorism in the Middle East;

Stosunki międzynarodowe w Europie;

International Relations in Europe;

 

Główne publikacje:

Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, B. Bojarczyk, A. Ziętek (red.), Lublin 2008.

Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, B. Bojarczyk, T. Kapuśniak (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.

Middle East in the Transition "The Copernicus Journal of Political Studies", No. 1, Vol. 3, A. Bryc, B. Bojarczyk (edited by.), Toruń 2013.

B. Bojarczyk, Region Bliskiego Wschodu, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, M. Pietraś (red.), Lublin 2007, ss. 261-264.

B. Bojarczyk, Polityka Iranu na Kaukazie, [w:] Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, K. Iwańczuk, T. Kapuśniak (red.), Lublin 2008, ss. 357-372.

B. Bojarczyk, Stosunki białorusko-irańskie, (w:) Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, Lublin, 2009, s. 255-262. 

B. Bojarczyk, Region Bliskiego Wschodu, (w:) Regiony w stosunkach międzynarodowych, I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała (red.), Lublin 2009, s. 145-164. 

B. Bojarczyk, The NATO’s emergence in the Persian Gulf, Economic and Political Thought Quarterly, Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 2011, 2(4), pp. 151-161.

B. Bojarczyk, Iran on the Crossroads, Middle East in the Transition "The Copernicus Journal of Political Studies", No. 1, Vol. 3, A. Bryc, B. Bojarczyk (edited by.), Toruń 2013.

B. Bojarczyk, The Gulf Cooperation Council – regional integration mechanism, “Annales UMCS, Sectio K Politologia”, Vol. XX, 1, Lublin 2013, s. 69-86.

B. Bojarczyk, Geopolitics of the Persian Gulf region, “TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Tom VII, Lublin 2013, s.80-100.

B. Bojarczyk, System bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Pietraś, K. Wojtaszczyk, Warszawa 2016, s. 245-268.

B. Bojarczyk, J. Olchowski, Prospects of Nuclear Energy in the Context of Poland's EnergySecurity, [w:] New Technologies as a Factor of International Relations, red. M. Szkarłat, K. Mojska, Cambridge 2016, s. 427-455.


Działalność naukowa

 


Ogłoszenia