The adressbook

dr Damian Szacawa

dr Damian Szacawa
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy i miejsce konsultacji w semestrze letnim 2022/2023: 


Wydział Politologii i Dziennikarstwa, ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin : pokój A.5.62 • poniedziałki, 8:40-9:40

 • środy, 9:00-11:00


Zachęcam do wcześniejszego kontaktu elektronicznego oraz wideokonferencji - MS Teams.


 


Place and dates of my Office Hours in the summer semester 2022/2023:


Faculty of Political Science and Journalism, ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin : room no. A.5.62 • Monday, 8:40 - 9:40

 • Wednesday, 9:00 - 11:00


I encourage you to contact me earlier via e-mail and video conferencing - MS Teams.

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Adiunkt

Uzyskane wykształcenie:
2012 – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Tytuł rozprawy: Rada Państw Morza Bałtyckiego;
promotor: prof. dr hab. Marek Pietraś; recenzenci: prof. dr hab. Leonard Łukaszuk oraz dr hab. Czesław Maj

Zainteresowania badawcze:
Teoria stosunków międzynarodowych, organizacje międzynarodowe, integracja regionalna, bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej

Główne publikacje: 

Monografie


 Rozdziały w monografiach

 • D. Szacawa, Estonia, [w:] 15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Raport, A. Kuczyńska-Zonik, T. Stępniewski (red.), Instytut Europy Środkowej: Lublin 2019, s. 111-131.

 • D. Szacawa, Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego, [w:] Dyplomacja parlamentarna w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2015–2019, B. Surmacz, A. Kuczyńska-Zonik (red.), Instytut Europy Środkowej: Lublin 2019, s. 35-47.

 • D. Szacawa, Międzynarodowe organizacje rządowe o charakterze regionalnym w ujęciu realistycznym: analiza na przykładzie  Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB),  [w:] E. Haliżak, J. Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler: Warszawa 2014, s. 249-264.
 • D. Szacawa, Struktury współpracy subregionalnej w Europie Północnej: Rada państw Morza Bałtyckiego, Euroarktyczna Rada Morza Barentsa i Rada Arktyczna, [w:] M. Łuszczuk (red.), Arktyka na początku XXI wieku: Między współpracą a rywalizacją, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2013, s. 257-279.
 • D. Szacawa, Zaangażowanie państw bałtyckich w działalność Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), [w:] J. W. Gołębiowski (red.), Państwa bałtyckie w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki: Warszawa 2011, s. 106-124.
 • D. Szacawa, Zaangażowanie Polski w funkcjonowanie Rady Państw Morza Bałtyckiego (po 2004 roku), [w:] H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, Wydawnictwo Officina Simonidis: Zamość 2010, s. 533-545.
 • D. Szacawa, Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Morza Bałtyckiego po 2004 r., [w:] M. Drzonek, J. Jartyś, A. Staszczyk (red.) Międzynarodowa integracja w basenie Morza Bałtyckiego, Księgarnia Akademicka: Szczecin-Krakow 2009, s. 75-91.
 • D. Szacawa, Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski wobec struktur „nowego regionalizmu” w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] W. Gizicki (red.), Polityczne dylematy Europy, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2009, s. 123-139.
 • D. Szacawa, Rada Państw Morza Bałtyckiego wobec problemów 'miękkiego' bezpieczeństwa w regionie Bałtyku, [w:] W. Gizicki, D. Gizicka (red.), Polska i świat wobec wyzwań współczesności. Aspekty polityczne, ekonomiczne i formalnoprawne, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2008, s. 70-84.
 • D. Szacawa, Dylematy struktur nowego regionalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] S. Partycki (red.), Nowoczesność – Ponowoczesność – Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1, Wydawnictwo KUL: Lublin 2007, s. 408-411.

Artykuły w czasopismach:

 • D. Szacawa, Działalność Rady Państw Morza Bałtyckiego na rzecz środowiska naturalnego po rozszerzeniu Unii Europejskiej, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2010, nr 1 (59), s. 26-36.
 • D. Szacawa, Rzeczpospolita Polska wobec Grupy Wyszehradzkiej 1991-2005. Problemy funkcjonowania i perspektywy Grupy Wyszehradzkiej, „CONSENSUS” 2006, nr 6, s. 217-244.


Inne osiągnięcia:

 1. listopad 2021 - październik 2021, NCN, grant MINIATURA, nr 2021/05/X/HS5/00521, projekt pt. "Potencjał teorii ugruntowanej w badaniach stosunków pomiędzy organizacjami międzynarodowymi"
 2. październik 2009 – luty 2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant badawczy promotorski nr N N116 369337 – „Rada Państw Morza Bałtyckiego”
 3. wrzesień 2009 – grudzień 2009, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, projekt badawczy „Rada Państw Morza Bałtyckiego – uwarunkowania i funkcjonowanie”
 4. październik 2008 – czerwiec 2009, Stypendium im. Piotra Mroczyka dla doktorantów


Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2021/2022:

- Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
- Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej

- Geografia polityczna

- International Economic Organizations

- Regionalization of the International System
- Regional and Cross-Regional Economic Integration
- International Regional Organizations

- International Relations in the Baltic Sea Region


Działalność naukowa

Aktualnie prowadzone badania: 

 • D. Szacawa, Rada Państw Morza Bałtyckiego: geneza, struktura i funkcjonowanie (The Council of the Baltic Sea States: genesis, structure and activity);
 • D. Szacawa, Demokratyzacja i integracja państw postkomunistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego z państwami Europy Zachodniej (Democratization and Integration of the Postcommunism States in the Baltic Sea Region with Western Europe);
 • D. Szacawa, The Council of the Baltic Sea States (CBSS) – its impact on the security in the Baltic Sea Region after the Cold War;
 • D. Szacawa, Znaleźć swoją niszę – współpraca w zakresie ochrony środowiska w regionie Morza Bałtyckiego w ramach organizacji międzyrządowych (To find out a niche - the Baltic Sea Region environmental cooperation in the Inter-governmental Organisations)

Ogłoszenia

Team codes to online classes in the summer semester 2022/2023:

Regional and Cross-Regional Economic Integration - IR, 2nd year BA (Global Economy):
First seminar (in person) - 27.02.2023, 09:40 -11:10 (CET), room no. A.2.22; team code: lc10hk0

 

Terminy zajęć tradycyjnych oraz kody dostępu do zajęć zdalnych w semestrze zimowym:

International Relations in the Baltic Sea Region - optional course for IR, 2nd year BA & Erasmus:
First seminar (KW) - , team code: 

 Geografia polityczna - BN, 1 rok I st.:

 1. KW1 - pierwsze zajęcia ; kod dostępu: 
 2. KW2 - pierwsze zajęcia ; kod dostępu: 
 3. KW5 pierwsze zajęcia ; kod dostępu: 

Międzynarodowe organizacje gospodarcze - SM, 2 rok II st:
Pierwsze zajęcia , kod dostępu: 

Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.:

specjalność ZBM:

 1. CA1 - pierwsze zajęcia , kod dostępu: 
 2. CA2 - pierwsze zajęcia , kod dostępu: 

specjalność ZBW:

 1. CA1 - pierwsze zajęcia , kod dostępu: 
 2. CA2 - pierwsze zajęcia , kod dostępu: 

Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE - SM, 3 rok I st., spec. Bezpieczeństwo Międzynarodowe:
Pierwsze zajęcia , kod dostępu: 

Studia niestacjonarne:

Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.
Pierwsze zajęcia , s. 

 

Team codes to on-line classes in the winter semester 2021/2022:

International Economic Organizations - IR, 2nd year MA (Economic Diplomacy):
First lecture , team code: 

International Regional Organizations - IR, 2nd year MA (International Institutions):
First seminar (KW) , team code: 

International Economic Organizations - IR, 3rd year BA (Global Economy):
First seminar (KW) , team code: 

Regionalization of the International System - IR, 2nd year BA:
First lecture , team code: 

 

 

 

 

 

 

Terminy egzaminów/zaliczeń w sesji zimowej 2020/2021:

 

 1. Geografia polityczna - BN, 1 rok I st.:
  1. KW2: , godz. , s. ;
  2. KW5: , godz. , s. ;
  3. KW6: , godz. , s.
 2. Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.:
  1. specjalność ZBW -  , od godz. , s.
  2. specjalność ZBM -  , od godz. , s.
 3. Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE - SM, 3 rok I st., spec. Bezpieczeństwo Międzynarodowe:
  : , od godz. , s.
 4. Międzynarodowe organizacje gospodarcze - SM, 1 rok II st.
  :, godz. , s.
 5. International Economic Organizations - IR, 2nd year MA (Economic Diplomacy):
  : , room no.
 6. International Regional Organizations - IR, 2nd year MA (International Institutions):
  : , room no.
 7. Regionalization of the International System - IR, 2nd year BA :
  : , room no.