The adressbook

dr Tomasz Bielecki

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ
Funkcje
Dyrektor Centrum, Pełnomocnik J.M. Rektora, koordynator
Telefon
81 533 71 99, 797 701 711
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ckf.umcs.pl
Konsultacje

 


Dyżury  w semestrze letnim roku akademickiego 2020/ 2021 będa odbywały się w następujących terminach:


 


Dyżury online - platforma Microsoft Teams - kod do zespołu: epziupi


1.Środa - godzina 08.00-08.45


2. Czwartek- godzina 12.45-13.30


 


Proszę kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: tomasz.bielecki@umcs.pl


Studentów moich grup zajęciowych proszę o kontakt : bieleckit@office.umcs.pl


W sprawach pilnych, nr telefonu: 81 53 371 99 ( telefon czynny w godzinach 8.00-16.00).


 


 


 


 


 


 

Adres

ul. Langiewicza 22
20-032 Lublin

O sobie

Wykaz publikacji naukowych

 1. Bielecki T., Pozytywne i negatywne cechy postępowania akademickiego nauczyciela wychowania fizycznego w percepcji studentów wyższych uczelni Lublina, (w:) A. Deckert (red.), Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz ich motoryczność w  zdrowiu i wybranych jednostkach chorobowych, Poznań 2004.
 2. Bielecki T., Model akademickiego nauczyciela wychowania fizycznego w percepcji studentów wyższych uczelni Lublina, (w:) H. Hanusz, B. Korpak (red.), Wychowanie fizyczne studentów. Przeżytek czy konieczność?, Wyd. Zarząd Główny AZS, Warszawa 2005.
 3. Bielecki T., Bogucki J., Ewolucja modelu osobowego nauczyciela wychowania fizycznego w literaturze pedeutologicznej – badania normatywne i przegląd prac teoretycznych, (w:) V. Tuszyńska-Bogucka, J. Bogucki (red.), Styl życia a zdrowie. Wybrane zagadnienia, Lublin 2005.
 4. Bielecki T., Cechy osobiste zewnętrzne nauczyciela akademickiego wychowania fizycznego, (w:) V. Tuszyńska-Bogucka,  J. Bogucki (red.), Styl życia a zdrowie. Wybrane zagadnienia, Lublin 2005.
 5. Bielecki T., Funkcja wychowawcza uczniowskich klubów sportowych, (w:) Cz. Kępski (red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, Lublin 2005.
 6. Bielecki T., Witkowska-Strug B., Program profilaktyki przeciwalkoholowej w Uczniowskim Klubie Sportowym, 2007.
 7. Bielecki T. , Krawczyk K., Kultura fizyczna studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – nowa oferta dydaktyczna, 2007.
 8. Krawczyk K., Bielecki T., Strategie rozwoju kultury fizycznej w UMCS, 2007.
 9.  Bielecki T., Krawczyk K., Profilowane zajęcia wychowania fizycznego w opinii studentów UMCS w Lublinie, (w:) E. Zadarko, Z. Barabasz (red.), Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, t. 2: Uwarunkowania historyczno-socjologiczne, Krosno 2009.
 10. Krawczyk K., Bielecki T., Wydolność anaerobowa studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, (w:) E. Zadarko, Z. Barabasz (red.), Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, t. 3: Sprawność fizyczna, Wyd. PWSZ, Krosno 2009.
 11. Bielecki T., Krawczyk K., Tarnowski M., Zmiany cech fizycznych  studentów UMCS w latach 1999-2009, (w:) Z. Barabasz, E. Zadarko (red.), Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą, Wyd. PWSZ, Krosno 2010.
 12. Bielecki T., Krawczyk K., Skowroński R., Spinning uniwersalny, Wyd. UMCS, Lublin 2010.

Udział w konferencjach naukowych:

 1. „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz ich motoryczność w zdrowiu i wybranych jednostkach chorobowych”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Akademii Medycznej Poznań, 03–04.09.2004.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie fizyczne studentów. Przeżytek czy konieczność?”, Szczecin 2005.
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowa Szkoła – Zdrowy Uczeń”, Lublin 2007.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura fizyczna w środowisku akademickim z perspektywy zmiany społecznej”, Szczecin, 20-21 listopada 2007.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie”, Kazimierz, 5-6 grudnia 2008.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura fizyczna studentów na przełomie stuleci - stan i perspektywa zmian”, Rzeszów, Krosno, 4-7 czerwca 2009.
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność na całe życie - zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą”, Krosno, 15-16 października 2010.

Dorobek praktyczny:

Prowadzę seminarium licencjackie dla studentów UMCS   na Wydziale nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.
Follow UMCS: