The adressbook

dr Jakub Olchowski

dr Jakub Olchowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje


 W semestrze letnim roku akademickiego 2020/21:


- wtorek, godz. 13.00-14.30


- czwartek, godz. 11.20-12.50


 


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Absolwent wydziału Politologii UMCS w Lublinie (1999).

Praca doktorska pt. "Bezpieczeństwo kulturowo - cywilizacyjne na obszarze byłej Jugosławii", napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Pietrasia

 

Zainteresowania badawcze:
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Procesy transnarodowe
Stosunki międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej
Paradygmat cywilizacyjny stosunków międzynarodowych                                                                                                   Informacja/dezinformacja i manipulacja jako instrument polityki

 

Prowadzone zajęcia:

Organizacje międzynarodowe

Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego

Regionalne instytucje bezpieczeństwa

Problemy etniczne w Europie Wschodniej

Kulturowy wymiar komunikacji międzynarodowej

Polska w organizacjach międzynarodowych

Culture and Society in East-Central Europe

International relations in  Central and Eastern Europe

International Law and Organisations

 

Główne publikacje:

M. Pietraś, J. Olchowski, Ekologiczna ścieżka globalizacji, [w:], Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Lublin 2002.

J. Olchowski, Europa i obcy – kulturowe i religijne bariery adaptacyjne, [w:] Adaptacja wartości europejskich w państwach islamu, red. A. Ziętek, K. Stachurska, Lublin 2004.

A. Ziętek, J. Olchowski, Kultura, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006.

J. Olchowski, Kulturowo – cywilizacyjna tożsamość Ukrainy, [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, Lublin 2007.

J. Olchowski, Rozpad Jugosławii – prolog transformacji ładu międzynarodowego, [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Lublin 2008.

J. Olchowski, K. Pawłowski, Europa Południowo – Wschodnia, [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 2009.

J. Olchowski, Etniczność na obszarze byłego Związku Radzieckiego – nowe „stare zagrożenie”?, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, red. P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak, Radom 2009.

J. Olchowski, Kulturowo-cywilizacyjna tożsamość RP, [w:] Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin – Warszawa 2009.

J. Olchowski, Stosunki Białorusi z Radą Europy i OBWE, [w:] Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, Lublin 2009.

Współautor podręcznika Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. A. Ziętek, Warszawa 2010.

J. Olchowski, Od imperializmu kulturowego do dyplomacji kulturalnej, [w:] Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, red. A. Dudek, R. Mazur, Toruń 2010.

J. Olchowski, Interesy NATO w regionie czarnomorsko-kaspijskim, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, T. Kapuśniak, Lublin 2011.

J. Olchowski, Islam jako czynnik bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, [w:] Wspólnota Niepodległych Państw, red. T. Kapuśniak, Lublin – Warszawa 2011.

J. Olchowski, Geneza i specyfika „nowych wojen”, [w:] Wojna o pokój. Współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny, red. M. Kubiak, M. Minkina, Warszawa – Siedlce 2011.

NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, red. M. Pietraś, J. Olchowski, Lublin 2011.

J. Olchowski, Polityka  Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Azji Centralnej, [w:] Nowa Wielka gra w regionie Azji Centralnej, red. T. Stępniewski, Lublin-Warszawa 2012.

20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa 1991-2011. Wybrane problemy, red. K. Marzęda-Młynarska, J. Olchowski, Lublin 2015.

J. Olchowski, Konflikt ukraiński – wyzwanie dla NATO, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2015, nr 10, z. 1.

J. Olchowski, Zagrożenia bezpieczeństwa, [w:] Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Pietraś, K. Wojtaszczyk, Warszawa 2016.

B. Bojarczyk, J. Olchowski, Prospects of Nuclear Energy in the Context of Poland's EnergySecurity, [w:] New Technologies as a Factor of International Relations, red. M. Szkarłat, K. Mojska, Cambridge 2016.

J. Olchowski, Problemy reformy ONZ, [w:] Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, red. M. Pietraś, K. Wojtaszczyk, Warszawa 2017.

J. Olchowski, Konflikt rosyjsko-ukraiński w kontekście rywalizacji Rosji z Zachodem, [w:] Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016, red. W. Baluk, M. Doroszko, Lublin 2017.

J. Olchowski, The Political System of Bosnia and Herzegovina, [w:] Political Systems of the Former Yugoslavia, Berlin 2017.

J. Olchowski, Ewolucja koncepcji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego, [w:] Sojusz Północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany, red. W. Paruch, M. Pietraś, B. Surmacz, Warszawa 2020.

J. Olchowski, Militaryzacja informacji – Rosja na „infowojnie”, [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji, red. H. Chałupczak, K. Marzęda-Młynarska, M. Pietraś, R. Suduł, Lublin-Zamość 2020.


Ogłoszenia

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że nie odpowiadam na maile, których autorzy nie stosują się do powszechnie przyjętych zasad korespondencji (co oznacza, na przykład, że korespondencja rozpoczynająca się od "witam" trafia do kosza), a także na maile z pytaniami, dotyczącymi informacji znajdujących sie na tej stronie lub w sylabusach.

Na wszelkie maile służbowe odpowiadam w dni powszednie w godzinach 9-18.
Follow UMCS: