The adressbook

dr Anna Bendrat

dr Anna Bendrat
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Telefon
(+48) 668 011 706
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/AnnaBendrat
https://orcid.org/0000-0002-5677-0296
Konsultacje

Semestr letni 2022/23


Konsultacje - 16B NH (proszę o wiadomość na Teams)


poniedziałek 11:30-12:30


wtorek 8:45-9:45


e-mail: anna.bendrat@mail.umcs.pl 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Anglistyki i Amerykanistyki UMCS. Urodzona w 1978 roku w Lublinie, gdzie ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej oraz studia filologiczne w UMCS. Od 2005 roku związana zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w 2013 roku obroniła doktorat pt. "Prezydentura retoryczna" i "retoryka prezydencka": dwie koncepcje analizy współczesnego dyskursu politycznego w Stanach Zjednoczonych. W 2016 roku opublikowała książkę pt. Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka wydaną przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego działającego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz członkiem redakcji czasopisma naukowego Res Rhetorica (100p.)Od 2014 roku pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Anglistów UMCS prowadzącego szeroką działalność naukowo-kulturalną mającą na celu popularyzowanie kultury krajów anglojęzycznych zarówno wśród studentów, jak i uczniów ze szkół partnerskich anglistyki UMCS. W 2016 założyła i została redaktorem naczelnym czasopisma wydawanego w Katedrze Anglistyki i Amerykanistyki  zatytułowanego New Horizons in English Studies (40p.). Od 2017 roku współorganizuje cykliczną konferencję międzynarodową Media in America, America in MediaNowe zainteresowania studiami nad afektem oraz dramatem amerykańskim w ujęciu kognitywnym zaowocowały uczestnictwem w interdyscyplinarnym i niezwykle inspirującym Zespole Badań Kognitywnych nad Tekstem Literackim i Filmem. Prywatnie mama dwóch córek, miłośniczka Nowego Jorku i amatorka rekreacyjnego biegania. Wyluzowany


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: 

retoryka, komunikowanie społeczne, studia nad tożsamością (identity studies), nowe media, dramat amerykański, medical humanities, affect studies, poetyka kognitywna, historia i polityka amerykańska

 

Granty: 

7.05.2010 – 4.07.2013 Grant promotorski na projekt badawczy pt. "Prezydentura retoryczna" i "retoryka prezydencka": dwie koncepcje analizy współczesnego dyskursu politycznego w Stanach Zjednoczonych finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt nr NN 103145138. 

9-25.03.2020 Grant NAWA PROM na badania w New York Public Library of Performing Arts, Dorothy and Lewis B. Cullman Center, projekt "Representations of pain in American Drama" 

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych i radach redakcyjnych:

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie, 2016

Artykuły i rozdziały: 

„Medialne portrety imigrantów a hiperrzeczywistość obrazu (Media Portrayals of Immigrants and the Hyperreality of Image), Retoryka wizerunku medialnego (Rhetoricum series), eds. Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Katarzyna Molek-Kozakowska, Warsaw: Polish Rhetoric Society, 2016, p.  197-224.

„Normy komunikacji internetowej w narracjach o tożsamości na stronie Race Card Project” (Online Communication Standards in Identity Narratives on Race Card Project Website), Normy komunikacji: między retoryką a językiem, Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2017, p. 143-162.

 „Wartość wielokulturowości w dialogu społecznym a kreacja etosu w sieci” (The Value of Multiculturalism in Social Dialogue and the Creation of a Digital  Ethos), Retoryka i wartości, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019, s. 126-144.

 “Rhetoric in Digital Communication: Merging Tradition with Modernity”, Res Rhetorica 6 (3) 2019, s. 111-124.

 "Socratic dialogues on a complex body–soul relation in Plato’s Phaedo and Olga Tokarczuk’s Flights", 452°F Journal of Literary Theory and Comparative Literature 23 (2) 2020, s. 191-211

“Transitioning the Edges of Multiple Text Worlds: A Cognitive Processing Path from Textuality to Texture in Hanya Yanagihara’s A Little Life”, Polish Journal for American Studies Vol. 14, 2020, p. 243-268.

 A. Bendrat, A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, E. Modrzejewska, M. Załęska: “Rhetoric in Poland”, Southern Communication Journal Vol. 86 (2), 2021, p. 119-133.