The adressbook

dr Marta Mozgawa-Saj

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


Informuję, że w trakcie sesji letniej   2020/2021 moje konsultacje odbywają się za pośrednictwem programu TEAMS w terminach:


 Wtorek 9.00 - 11.00 - uqddso3


poniedziałek 9.00-10.00 - 9no2ezh


 


Jednocześnie informuję, że w dniach 19-27 lipca oraz 9- 31 sierpnia przebywam na urlopie wypoczynkowym.


W trakcie wakacji konsultacje odbywają się we wtorki w godzinach 9.00-10.30  poprzez platformę TEAMS,


link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac9dca6d44c264299bb795a75d8d7de6c%40thread.tacv2/conversations?groupId=3e96aa3e-a1a8-41d6-a47a-030873d18538&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Adres

marta.mozgawa-saj@poczta.umcs.lublin.pl

Ogłoszenia

Informuję, że w semestrze letnim prowadzę następujące wykłady i ćwiczenia:

Kryminologia

Metodyka postępowania karnego- WYKŁAD , poniedziałek (od 1 marca co dwa tygodnie) godz. 11.00-12.30 kod : epje71t

Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej- WYKŁAD, poniedziałek (od 8 marca co dwa tygodnie) godz.11.00-12.30 kod: fmwkp82

 

Prawo stacjonarne

Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych – ćwiczenia, wtorek g. 9.30-11.00

I grupa (od 2 marca co da tygodnie, kod: 15k8v97)

II grupa (od 9 marca co dwa tygodnie, kod: d930luq)

 

Postepowanie karne- ćwiczenia, środa g. 8.00-9.30, od 3 marca co tydzień, link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a41328eb112144c2c9931518e6f668265%40thread.tacv2/conversations?groupId=dbcf1c0a-8b8c-469a-b1ba-81321775ff5d&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Follow UMCS: