The adressbook

dr hab. Ewa Kruk

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Telefon
81 537 57 79
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni w roku akadem.20/21  


 


1. Konsultacje: 


Wtorek godz. 9.30-11.00;


KOD TEAMS: gg7e8ig2. Konsultacje: 


Czwartek godz. 16.00-16.30


KOD TEAMS: kyfanlw


 

Ogłoszenia

Wykłady . seminaria – semestr zimowy w roku akadem.20/21 

WYKŁADY:

1. Wykład Postępowanie w sprawach o wykroczenia Prawno- Administracyjny II st. S., R 1;
Kierunek: Prawno- Administracyjny II stopnia , Rok 1;

Studia Stacjonarne

Poniedziałek godz. 8 -9.30

KOD TEAMS: q4rgr4a


2. Wykład Postępowanie w sprawach o wykroczenia Prawno- Administracyjny II st. N , R 1;
Kierunek: Prawno- Administracyjny II stopnia , Rok 1;

Studia Niestacjonarne

Terminy:

17.X.godz.12.35-16.40;

18.X. godz. 12.35-16.40;

7.XI godz. 12.35-16.40;

8.XI godz.8-11.30;

19.XII godz. 16.50- 20.20;

19.XII godz. 12.35-16.40

KOD TEAMS: fz4n43j


3. Wykład Postępowania szczególne w procesie karnym Prawo S, R 3

Kierunek: Prawo, Stacjonarne; Rok: 3

Poniedziałek godz. 12.40- 14.20

KOD TEAMS: 1vhqtvp


4. Wykład Postępowania szczególne w procesie karnym, Prawo N, R 3

Kierunek: Prawo , Niestacjonarne;  Rok: 3

Terminy
13.XI godz. 16.50-20.20;

27.XI godz. 16.50-20.20; 

4XII godz. 16.50-20.20; 

 11 XII godz. 16.50-20.20;
15.I.21 r. od godz. 16.50 ( 2 godz. wykładu)

KOD TEAMS: ml5egfzSEMINARIA ,, Postępowanie karne"


I.         SEMINARIUM ,,Postępowanie karne" Prawo 5,

Rok - 5 stacjonarne ;

Poniedziałek godz. 11.05-12.40

KOD TEAMS: w82o03o

 

II.        SEMINARIUM ,,Postępowanie karne" Prawo 4;

Rok - 4 stacjonarne; 

Poniedziałek godz. 9.35- 11.05

KOD TEAMS: bz3x52c

 
III.      SEMINARIUM ,,Postępowanie karne"  Prawno-Administracyjny II st. R 2

II stopnia, Rok 2  stacjonarne; 

Wtorek godz. 8-9.30

KOD TEAMS: 2dwcu2v

IV. SEMINARIUM „Postępowanie karne” Bezpieczeństwo Wewnętrzne II st, R 2

II stopnia,  Rok -2  stacjonarne ;

Poniedziałek godz. 14.20-15.55

KOD TEAMS: y9rfa4d

 

Kierunek  Kryminologia I stopień,  studia stacj. Rok 1

Wykład monograficzny Prewencja zachowań przestępczych

Czwartek godz,14.20-15.55

KOD TEMAS:  0e73zup

 

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopień  studia stacj. Rok 2

Wykład kierunkowy Postępowanie w sprawach karnoskarbowych

Czwartek godz.11,10-12.40

KOD TEMAS: nps0lla

 

Seminarium ,, Postępowanie karne "  studia stacj.

kierunek Kryminologia II stopień, Rok 1

Czwartek godz. 9.35 -11.05

KOD TEMAS: ai4n6lo

 

Seminarium ,,Postępowanie karne " studia stacj.

Kierunek Prawno - Administracyjny II stopień, Rok 1

czwartek godz. 8-9.30

KOD TEMAS: d6sb91k
Follow UMCS: