The adressbook

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Telefon
(81) 537 27 71, gabinet 318, Wydział Humanistyczny (stara część budynku)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim 2020/2021


ONLINE - Teams


środy - godz. 9.40-11.20


czwartki - godz. 9.00-9.30


Konsultacje w sesji letniej - tak samo, jak podczas semestru letniego.


Proszę o wcześniejsze zgłoszenie mailowe (najlepiej dzień wcześniej). W czasie konsultacji połączymy się na Teamsie. 


 


 

O sobie

Jestem doktorem nauk humanistycznych (2015). Ukończyłam kulturoznawstwo (2005) oraz filologię polską (2002) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuję w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS na stanowisku adiunkta. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół polskiej kultury tradycyjnej, zwłaszcza duchowej i społecznej, językoznawstwa polskiego oraz antropologii miasta. Brałam udział w kilkudziesięciu ogólnopolskich konferencjach naukowych; jestem współredaktorką dwóch monografii (2014, 2019) oraz autorką szeregu artykułów opublikowanych w czasopismach oraz monografiach. 
Follow UMCS: