The adressbook

mgr Krystian Różański

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżur online (Wirtualny Kampus) 
https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=158791


Poniedziałki - 8:00 do 9:00


Wtorki - 10:00 do 11:00


Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w konsultacjach drogą mailową najpóźniej na 1 dzień przed ich terminem w celu otrzymania hasła dostępu do wideokonferencji.


 


 



Follow UMCS:
You can find us here:
International Student Office International Student Office