The adressbook

mgr Krystian Różański

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżur w Semestrze Letnim 2020/2021 (online - Wirtualny Kampus) 
https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=158791


Wtorki - 13:00 do 14:00


Czwartki - 14:00 do 15:00


Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w konsultacjach drogą mailową najpóźniej na 1 dzień przed ich terminem w celu otrzymania hasła dostępu do wideokonferencji.


 


 Follow UMCS: