The adressbook

mgr Diana Szczepańska

mgr Diana Szczepańska
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Telefon
81 537 53 86
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 5 (p. 1207)

O sobie

Wspieram administracyjnie:

 -  przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w konkursach na projekty badawcze międzynarodowe

 - realizację i sprawozdawczość projektów badawczych międzynarodowych: 

REINITIALISE: "Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services": Horyzont 2020

Administruję:

- serwis internetowy projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe

 - fanpage'a Centrum Współpracy Międzynarodowej related

Jestem osobą kontaktową w sieci międzynarodowej EUnivercities


 I am the administrative support for the:

- preparation of grant applications in international research projects calls;

- implementation and reporting of international research projects:

REINITIALISE: "Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services": Horizon 2020

I am the administrator of:

- website www.projektybadawcze.umcs.pl/en/international/

- fanpage of the International Cooperation Center

I am a contact person in the EUnivercities network

 


Działalność naukowa