The adressbook

dr Krzysztof Kałamucki

dr Krzysztof Kałamucki
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOMATYKI I KARTOGRAFII
Telefon
81 537 68 32
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024


Wtorek godz. 8.45-9.45


środa 11.00 - 12.30


Pokój 114 B


 

Adres

Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

WYKSZTAŁCENIE

1996 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii

1986 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - magister geografii, specjalność kartografia

1977-1981 - II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku

ZATRUDNIENIE

od 01.02.2021 - Katedra Geomatyki i Kartografii UMCS - prof. uczelni dydaktyczny

2019-2021 - Katedra Geomatyki i Kartografii UMCS - adiunkt dydaktyczny

2012-2019 - Zakład Kartografii i Geomatyki - starszy wykładowca

2011-2012 - Zakłda Kartografii i Geomatyki UMCS - adiunkt

1997-2012 - Zakład Kartografii - adiunkt

1987-1997 - Zakład Kartografii UMCS - asystent naukowo-dydaktyczny

1986-1987 - Zakład Meteorologii i Obserwatorium Meteorologiczne UMCS - asystent naukowo-techniczny

 ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

turystyka krajoznawcza i kwalifikowana, fotografia, sport, przyroda i kultura na Roztoczu i w Lasach Janowskich

 

 

 


Działalność naukowa

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Teoria i metodyka analiz przestrzennych

Zasosowanie metod prezentacji kartograficznej w wizualizacji zagadnień turystycznych

Mapy dawne w badaniach zmian środowiska przyrodniczego i antropogenicznego

Informacyjność i użytkowanie map turystycznych

Wykorzystanie map w badaniach nad zmianami infrastruktury turystycznej

Analizy zmian użytkowania terenu wybranych obszarów chronionych Lubelszczyzny i Roztocza

Kompleksowa ocena map

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE

Artykuły naukowe

 Kałamucka W., Kałamucki K., Stanicka M., 2017. Wykorzystanie walorów przyrodniczych obszarów leśnych na terenie gminy Janów Lubelski w turystyce aktywnej. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R.19. Zeszyt 52/3/2017 s. 102-108 ISSN 1509-1414

 Kałamucka W., Kałamucki K., Cebrykow P., Cygan J., 2016: Zmiany wielkości i struktury przestrzennej lesistości a rozwój sieci obszarów chronionych na Roztoczu w XX w. Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrony Środowiska), Volume 18. Year 2016 s.363–374 ISSN 1506-218X

Cebrykow P., Krukowski M., Flaga M., Kałamucki K., 2015. Changes in the population distribution in Poland in the years 1946-2012. Journal of Map, dx.doi.org/10.1080/17445647. 2015.1060178

Głażewski A., Kałamucki K., Kowalski P., Stankiewicz M., 2015. Podstawy wizualizacji kartograficznej. Wydawnictwo UMCS, ISBN 978-83-939172-1-1

Kałamucki K., Czerny A., 2015. Role of Cartographic Products in the Promotion of Tourism Based on the Example of Roztocze. Barometr Regionalny T. 13., nr 1., s. 145–151. ISSN 1644–9398

Kałamucka W., Kałamucki K., Stanicka M., 2015. Areas of the European Ecological Network Natura 2000 in Roztocze. Barometr Regionalny T. 13., nr 1., s. 155–164. ISSN 1644–9398