The adressbook

dr Anna Kaczan

Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
PRACOWNIA ETNOLINGWISTYCZNA IM. JERZEGO BARTMIŃSKIEGO
Telefon
(081) 537-54-76
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pracownia Etnolingwistyczna im. Jerzego Bartmińskiego


Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4


stara humanistyka, piętro 1, pokój 114


 


 


 


 


 

O sobie

Jestem zatrudniona w Pracowni od roku 2008. Zajmuję się udostępnianiem zbiorów. Uczestniczę w pracach zespołu etnolingwistycznego opracowującego Słownik stereotypów i symboli ludowych pod redakcją Jerzego Bartmińskiego i Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej.

 


Działalność naukowa

A. Hasła w Słowniku stereotypów i symboli ludowych,  koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

t. I Kosmos

cz. 3 Meteorologia, Lublin 2012:

Obłok, s. 94-99 [współ. Ewa Pacławska, Anna Tyrpa]; Chmura, s. 100-125 [współ. Ewa Pacławska, Anna Tyrpa].

t. II Rośliny

cz. 1 Zboża, Lublin 2017:

Zboże, s. 77-114 [współ. Jerzy Bartmiński]; Siew zboża, s. 115-124 [współ. Jerzy Bartmiński]; Żniwa i zwózka zboża, s. 124-136 [współ. Jerzy Bartmiński]; Przepiórka, s. 136-138; Snop wigilijny, s. 138-140;

Kłos, s. 141-154 [współ. Jerzy Bartmiński];

Żyto (Secale), s. 199-231 [współ. Jerzy Bartmiński]; Słoma żytnia, s. 231-233; Mąka żytnia, s. 233-234 [współ. Jerzy Bartmiński]; Potrawy i napoje z żyta, s. 234-244 [współ. Jerzy Bartmiński];

Pszenica (Triticum), s. 245-282 [współ. Jerzy Bartmiński]; Otręby pszenne, s. 282-283; Mąka pszenna, s. 283-284 [współ. Jerzy Bartmiński]; Potrawy i napoje z pszenicy, s. 284-298 [współ. Jerzy Bartmiński];

Jęczmień (Hordeum), s. 299-319; Słoma jęczmienna, s. 320; Plewy jęczmienne, s. 320; Mąka jęczmienna, s. 321; Potrawy i napoje z jęczmienia, s. 321-327 [współ. Jerzy Bartmiński];

Owies (Avena), s. 328-357; Słoma owsiana, s. 357-358; Mąka owsiana, s. 358-359; Potrawy i napoje z owsa, s. 359-362 [wpół. Jerzy Bartmiński];

Proso (Panicum), s. 363-379; Potrawy z prosa, s. 379-383 [współ. Jerzy Bartmiński];

Gryka (Fagopyrum), s. 384-399; Mąka gryczana, s. 399; Potrawy i napoje z gryki, s. 400-404.

cz. 2 Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, Lublin 2018:

Brukiew, s. 200-211; Rzepak, s. 483-487.

cz. 3 Kwiaty, Lublin 2019:

Narcyz, s. 172-175; Pierwiosnek, s. 189-193; Piwonia, s. 194-200; Stokrotka, s. 243-249; Tulipan, s. 252-256. 

cz. 5 Drzewa owocowe i iglaste, Lublin 2020: 

Modrzew, s. 293-299. 

cz. 6 Drzewa liściste, Lublin 2021: 

Grab, s. 188-194; Kasztan, s. 249-255; Klon, s. 256-266; Lipa, s. 267-297; Lipowe łyko, s. 297-300; Lipowy most, s. 300; Wiąz, s. 351-355.  

cz. 7 Krzewy i krzewinki, Lublin 2022:

Jaśmin, s. 136-139; Żurawina, s. 295-297.

B. Artykuły w czasopismach

Hipotezy etymologiczne nazwy jęczmień a językowo-kulturowy obraz tego zboża w polszczyźnie ludowej, „LingVaria”, nr 1, 2015, s. 171-180.

Owies w lubelskim „Słowniku stereotypów i symboli ludowych” [współ. Jerzy Bartmiński], „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” nr 3-4, 2016, s. 483-493.

Językowo-kulturowy obraz pszenicy (Triticum) w języku polskim  [współ. Jerzy Bartmiński], „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 29, 2017, s. 85-110; wersja anglojęzyczna: The linguacultural view of the Polish PSZENICA 'wheat' (Triticum), „Ethnolinguistics Issuses in Language and Culture”, 29, 2018, s. 89-119.

 „Kasztan to drzewo, co ma kasztany”. Obraz kasztanowca w polskiej kulturze ludowej, „Pismo Folkowe”, nr 1-2, 2018, s. 6-11.

C. Artykuły w monografiach i tomach zbiorowych

Obraz anioła i diabła w przysłowiach i frazeologizmach, [w:] Humanista wobec tradycji i współczesności. Prace z etnolingwistyki i logopedii, red. Sebastian Wasiuta, Marta Wójcicka, Lublin 2005, s. 71-83.

O wartościowaniu kobiety ciężarnej. Zakazy i nakazy związane z ciążą [współ. Magdalena Krasowska], [w:] Humanista wobec tradycji i współczesności. Prace z etnolingwistyki i logopedii, red. Sebastian Wasiuta, Marta Wójcicka, Lublin 2005, s. 85-100.

Obraz anioła w polskich pieśniach ludowych, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, t. 2, red. Jolanta Ługowska, Wrocław 2006, s. 554-562.

Pieczywo powszednie i obrzędowe w polskim folklorze, [w:] Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, red. Rastislava Stoliczna, Anna Drożdż, Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 251-258.

„Biała gryka miodem pachnie” - obraz gryki w polskiej tradycji ludowej, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4: Słownik językowy - leksykon - encyklopedia w programie badań porównawczych, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Beata Żywicka, Lublin 2018, s. 225-241.

„Zjedz jęczmień jęczmień!” Lecznicze zastosowania zbóż w polskiej tradycji ludowej, [w:] Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, red. Justyna Żychlińska, Anetta Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz 2018, s. 243-255.

„Wcoraj jagły, dzisiaj jagły, jak nie ma być człowiek ładny!” Zastosowania kaszy jaglanej w polskiej tradycji ludowej, [w:] Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, red. Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz, Lublin 2018, s. 197-213.

„Co w trawie piszczy.” Trawa w polskim ludowym obrazie świata, [w:] I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, t 2 Obraz świata i człowieka w kulturze ludowej i narodowej, red. Ewa Białek, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Lublin 2022, s. 159-172.

C. Teksty materiałowe

Diabeł w ludowych wierzeniach i opowieściach, „Twórczość Ludowa” nr 1/2, 2003, s. 11-14.

D. Granty badawcze

1. „Świat roślin w polszczyźnie ludowej i potocznej (drzewa, zboża, kwiaty, zioła, grzyby itp.). Słownik etnolingwistyczny”, grant NPRH w latach 2015-2020, kierownik projektu prof. Jerzy Bartmiński,  (charakter udziału: wykonawca).

2. Międzynarodowy projekt dydaktyczny pn. Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechyfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja Języka Polskiego” w latach 2021-2022, kierownik projektu dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk, (charakter udziału: wykonawca).

3. „Świat zwierząt w polszczyźnie ludowej i potocznej. Słownik etnolingwistyczny”, grant NPRH w latach 2022-2027, kierownik projektu prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (charakter udziału: wykonawca).

4. Międzynarodowy projekt dydaktyczny pn. Język w kulturze i kultura w języku – seminarium i warsztaty dla studentów polonistyki w Ołomuńcu finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja Języka Polskiego” w latach 2022-2023, kierownik projektu dr Katarzyna Prorok, (charakter udziału: wykonawca).