PROQRAM VƏ ÖDƏMƏLƏR

Proqram

Dərəcə

Müddət

(İl)

Fakültə

Ödəmələr

Biologiya, İxtisas: Tibbi Biologiya

Bakalavr

3

Bioloqiya və biotexnoloqiya fakültəsi

1ci il – 4000 EUR*

2ci il – 3800 EUR

3ci il – 3800 EUR

Beynalxalq əlaqələr

Bakalavr

3

Siyasət elmləri fakültəsi

1ci il – 2200 EUR*

2ci il – 2000 EUR

3ci il – 2000 EUR

 

Turizm İdarəetmə - Qonaqpərvərlik, Səyahət və Turizm Xidmətləri

Bakalavr

3

Yer Elmləri və Məkan İdarəetmə Fakültəsi

1ci il – 2200 EUR*

2ci il – 2000 EUR

3ci il – 2000 EUR

 

Kimya

Magistr

2

Kimya fakültəsi

1ci il – 3100 EUR*

2ci il – 2900 EUR

Təhsil və Terapiya

Magistr

2

 Pedaqogika və Psixologiya fakültəsi

1ci il – 1560 EUR*

2ci il – 1360 EUR

Beynalxalq elaqələr

Magistr

2

Siyasət elmləri fakültəsi

1ci il – 1750 EUR*

2ci il – 1550 EUR

Təhsildə Mədəniyyətlərarası Əlaqə və İş Yerində

Magistr

2

Humanitar fakültəsi

1ci il – 1750 EUR*

2ci il – 1550 EUR

Qrafik İncəsənət

Magistr

2

 İncəsənət fakültəsi

1ci il – 3200 EUR*

2ci il – 3000 EUR

Siyasət elmləri doktoru

PhD

4

Siyasət elmləri fakültəsi

www.umcs.pl/en

Ədəbiyyat və dilçilikdə doktorluq işləri

PhD

4

Humanitar fakültəsi

www.umcs.pl/en

 

Kimya mövzusunda doktorluq çalışması

PhD

4

Kimya fakültəsi

www.umcs.pl/en

Fizikada doktorluq işləri

PhD

4

Riyaziyyat, Fizika və Kompüter Elmləri Fakültəsi

www.umcs.pl/en