ƏLAQƏ

Maria Curie-Sklodowska Universiteti

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Polşa
Tel: +48 (81) 537 51 00

Beynəlxalq Tələbələr İdarəsi

Maria Curie-Skłodowska Universiteti
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, otaq 10-11
20-035 Lublin, Polşa
Tel: + 48 (81) 537 29 26
Faks: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Qəbul Ofisi

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Polşa
Tel: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Erasmus+ Ofisi

Tel: + 48 (81) 537 54 10
erasmus@umcs.pl