Wyszukiwarka studiów

Wybierz przedmioty zdawane na maturze
Przedmioty obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Wybierz pozostałe przedmioty:

Kierunki studiów

Kierunek Stopień studiów Wydział Forma studiów Obszar kształcenia Status
Biologia (ang.) studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Administracja studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Administracja studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Administracja publiczna studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Administracja publiczna studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Agrochemia (3,5 letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Agrochemia (3,5 letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Analityka gospodarcza studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Analityka gospodarcza studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Anglistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Animacja kultury studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Animacja kultury studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Applied Linguistics (English-Russian) studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Archeologia studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Architektura informacji studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Bałkanistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Biologia studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Biologia, specjalność bioanalityka studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Biologia, specjalność biologia medyczna studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Biotechnologia studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Chemia studia I stopnia Wydział Chemii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Chemia studia I stopnia Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Chemia techniczna (4-letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Chemia techniczna (4-letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia I stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia I stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Zamknięta rekrutacja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia I stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Zamknięta rekrutacja
E-edytorstwo i techniki redakcyjne studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Ekonomia studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Ekonomia studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
English Studies studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Europeistyka studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Filologia polska studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Filozofia studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Finanse i rachunkowość studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Finanse i rachunkowość studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Fizjoterapia studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Fizjoterapia studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Fizyka studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Fizyka techniczna (3,5 letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Geografia studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Geoinformatyka studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Germanistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Glottodydaktyka polonistyczna studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Gospodarka przestrzenna (3,5 letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Historia studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Iberystyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Informacja w e-społeczeństwie studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Informatyka studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Inżynieria nowoczesnych materiałów (3,5-letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki techniczne Zamknięta rekrutacja
Jazz i muzyka estradowa studia I stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Zamknięta rekrutacja
Jazz i muzyka estradowa studia I stopnia Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Zamknięta rekrutacja
Kognitywistyka studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Kreatywność społeczna studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Kulturoznawstwo studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Lingwistyka stosowana studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Logistyka studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Logistyka studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Logopedia z audiologią studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Matematyka studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Matematyka i finanse studia I stopnia Międzyobszarowe, Wydział Ekonomiczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Monitoring i analityka środowiska studia I stopnia Wydział Chemii studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Pedagogika studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika specjalna studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika specjalna studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Politologia studia I stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Praca socjalna studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Praca socjalna studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawno-biznesowy studia I stopnia Wydział Ekonomiczny, Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawno-biznesowy studia I stopnia Wydział Ekonomiczny, Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Produkcja medialna studia I stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Public relations i doradztwo medialne studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Public relations i doradztwo medialne studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Romanistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Rusycystyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Socjologia studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Socjologia studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Społeczeństwo informacyjne studia I stopnia Międzyobszarowe, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Stosunki międzynarodowe studia I stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Studia Przyrodnicze i Technologiczne - Science and Technology (ang.) studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Technologie cyfrowe w animacji kultury studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Tourism Management (ang.) studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Turystyka historyczna studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Turystyka i rekreacja studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Ukrainistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Zarządzanie studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Zarządzanie studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Zarządzanie w politykach publicznych studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Zarządzanie w politykach publicznych studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja