Wyszukiwarka studiów

Wybierz przedmioty zdawane na maturze
Przedmioty obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Wybierz pozostałe przedmioty:

Kierunki studiów

Kierunek Stopień studiów Wydział Forma studiów Obszar kształcenia Status
Administracja studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Administracja studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Administracja publiczna studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Administracja publiczna studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Analityka gospodarcza studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Analityka gospodarcza studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Anglistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Animacja kultury studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Applied Linguistics (English-Russian) studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Archeologia studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Architektura informacji studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Bałkanistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Biologia studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Biologia, specjalność bioanalityka studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Biologia, specjalność biologia medyczna studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Biologia (ang.) studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Biotechnologia studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Chemia studia I stopnia Wydział Chemii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Chemia studia I stopnia Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Chemia techniczna (4-letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Chemia techniczna (4-letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia I stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia I stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Otwarta rejestracja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia I stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Otwarta rejestracja
E-edytorstwo i techniki redakcyjne studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Ekonomia studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Ekonomia studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
English Studies studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Europeistyka studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Filologia polska studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Filozofia studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Finanse i rachunkowość studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Finanse i rachunkowość studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Fizyka studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Fizyka techniczna (3,5 letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Geografia studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Geoinformatyka studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Germanistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Glottodydaktyka polonistyczna studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Gospodarka przestrzenna (3,5 letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Historia studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Iberystyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Informacja w e-społeczeństwie studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Informatyka studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Inżynieria nowoczesnych materiałów (3,5-letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki techniczne Otwarta rejestracja
Jazz i muzyka estradowa studia I stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Otwarta rejestracja
Kognitywistyka studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Kreatywność społeczna studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Kulturoznawstwo studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Lingwistyka stosowana studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Logistyka studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Logistyka studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Logopedia z audiologią studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Matematyka studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Matematyka w finansach studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Monitoring i analityka środowiska studia I stopnia Wydział Chemii studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Pedagogika studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika specjalna studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika specjalna studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Politologia studia I stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Praca socjalna studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawno-biznesowy studia I stopnia Wydział Ekonomiczny, Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawno-biznesowy studia I stopnia Wydział Ekonomiczny, Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Produkcja medialna studia I stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Romanistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Rusycystyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Socjologia studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Społeczeństwo informacyjne studia I stopnia Międzyobszarowe, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Stosunki międzynarodowe studia I stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Studia Przyrodnicze i Technologiczne - Science and Technology (ang.) studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Studia wschodnie studia I stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Technologie cyfrowe w animacji kultury studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Tourism Management (ang.) studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Turystyka historyczna studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Turystyka i rekreacja studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Ukrainistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Zarządzanie studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Zarządzanie studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Zarządzanie w politykach publicznych studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja