Контактна інформація:

Приймальне бюро
pl. M.Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

rekrutacja.ua@umcs.pl

tel +48 81 537 58 80

Talenty na UMCS! - ankieta zgłoszeniowa


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w zakresie zawartym w ankiecie w celu realizacji konkursu Talenty na UMCS! organizowanego przez Centrum Promocji UMCS i kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych.*


Posiadam wiedzę, że udzielona zgoda jest ważna teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.*


Posiadam wiedzę, że podanie danych w ankiecie i jej przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konkursie. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.*


    Слідкуй за УМКС
    Ми знаходимось на:
    Facebook Facebook ВКонтакте ВКонтакте