Контактна інформація:

Приймальне бюро
pl. M.Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

rekrutacja.ua@umcs.pl

tel +48 81 537 58 80

  • УВАГА! Якщо у Вас є більше чим 3 скани, об'єднайте їх в один і додайте в "Przedstaw nam swoje osiągnięcia"

Якщо цікавлять Вас англомовні напрямки, перейдіть за посиланням: www.bestapplicantcontest.umcs.pl

Talenty na UMCS! - ankieta zgłoszeniowa

II stopnia
Вибери файл
Вибери файл
Вибери файл

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w zakresie zawartym w ankiecie w celu realizacji konkursu Talenty na UMCS! organizowanego przez Centrum Promocji UMCS i kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych.*


Posiadam wiedzę, że udzielona zgoda jest ważna teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.*


Posiadam wiedzę, że podanie danych w ankiecie i jej przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konkursie. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.*


Jestem świadomy/a, że:

  • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie Talenty na UMCS! jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konkursie.
  • w celu organizacji konkursu Talenty na UMCS! Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
  • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie Talenty na UMCS!. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w konkursie Talenty na UMCS! dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu Talenty na UMCS!. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie Talenty na UMCS!, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)


    Слідкуй за УМКС
    Ми знаходимось на:
    Facebook Facebook ВКонтакте ВКонтакте