Stacjonarne I stopnia:

Wydział Artystyczny

Jazz i muzyka estradowa

1

Wydział Biologii i Biotechnologii

Biotechnologia

1

Wydział Chemii

Chemia, specjalność: Chemia kryminalistyczna

1

Chemia, specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

1

Wydział Ekonomiczny

Ekonomia

1

Logistyka

1

Zarządzanie

1

Wydział Filozofii i Socjologii

Europeistyka

1

Socjologia

1

Wydział Humanistyczny

Filologia polska

1

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Fizyka

2

Informatyka

1

Matematyka

1

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geografia

1

Geoinformatyka

1

Gospodarka przestrzenna, inżynierskie

1

Tourism management – Hospitality, Travel and Tourism Service

2

Turystyka i rekreacja

1

Wydział Prawa i Administracji

Administracja

1

Wydział Politologii

International Relations

2

Politologia

1

Produkcja medialna

1

Społeczeństwo informacyjne

1

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Animacja kultury

1

RAZEM

28

Stacjonarne II stopnia:

Wydział Biologii i Biotechnologii

Biologia

1

Wydział Chemii

Chemia, specjalność: Chemia kryminalistyczna

1

Chemia, specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

1

Wydział Ekonomiczny

Ekonomia

1

Zarządzanie

1

Wydział Humanistyczny

Intercultural communication in education and the workplace

2

Filologia polska

1

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Informatyka

2

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geografia

1

Geoinformatyka

1

Wydział Politologii

Administracja publiczna

1

International Relations

2

Produkcja medialna

1

Stosunki międzynarodowe

1

Społeczeństwo informacyjne

1

RAZEM

28


    Слідкуй за УМКС
    Ми знаходимось на:
    Facebook Facebook ВКонтакте ВКонтакте