Stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Wydział Artystyczny

Jazz i muzyka

Grafika

Wydział Biologii i Biotechnologii

Biologia, specjalność biologia medyczna

Biotechnologia

Wydział Chemii

Chemia, specjalność: Chemia kryminalistyczna

Chemia, specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Wydział Ekonomiczny

Ekonomia

Logistyka

Zarządzanie

Wydział Filozofii i Socjologii

Europeistyka

Filozofia

Socjologia

Wydział Humanistyczny

Architektura informacji

Archeologia

e - Edytorstwo i techniki redakcyjne

Filologia polska

Historia

Kulturoznawstwo

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Fizyka

Informatyka

Matematyka

Matematyka w finansach

Inżynieria nowoczesnych materiałów

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geografia

Geoinformatyka

Gospodarka przestrzenna, inżynierskie

Tourism Management – Hospitality, Travel and Tourism Services

Turystyka i rekreacja

Wydział Prawa i Administracji

Administracja

Prawno - Biznesowy

Wydział Politologii

Bezpieczeństwo narodowe

Politologia

Produkcja medialna

Społeczeństwo informacyjne

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Animacja kultury

Pedagogika specjalna

Praca socjalna

Psychologia

 

Stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Biologii i Biotechnologii

Biologia

Biotechnologia

Wydział Chemii

Chemia, specjalność: Chemia kryminalistyczna

Chemia, specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Wydział Ekonomiczny

Ekonomia

Logistyka

Zarządzanie

Wydział Filozofii i Socjologii

Europeistyka

Socjologia

Wydział Humanistyczny

Archeologia

Filologia polska

Historia

Kulturoznawstwo

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Informatyka

Matematyka w finansach

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geografia

Geoinformatyka

Wydział Prawa i Administracji

Administracja

Prawno - Menadżerski

Wydział Politologii

Bezpieczeństwo narodowe

International Relations

Produkcja medialna

Stosunki międzynarodowe


    Слідкуй за УМКС
    Ми знаходимось на:
    Facebook Facebook ВКонтакте ВКонтакте