Stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie:

          Nazwa kierunku

Ilość miejsc

 Wydział Artystyczny
Jazz i muzyka estradowa  1
Malarstwo  1
  Wydział Biologii i Biotechnologii
 Biologia, specjalność: Biologia medyczna 1
Biologia, specjalność: Medical Biology  1
Biotechnologia  1
Wydział Chemii
Chemia, specjalność: Chemia kryminalistyczna 1
Chemia, specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków  1 
  Wydział Ekonomiczny
Ekonomia
Zarządzanie
Logistyka
Wydział Filozofii i Socjologii
Europeistyka 1
Socjologia  1 
  Wydział Historii i Archeologii
 Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne 1
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Fizyka 3
Informatyka
Matematyka
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Geografia 1
Gospodarka przestrzennej, inżynierskie 
Tourism management - Hospitality, Travel and Tourism Service
Turystyka i Rekreacja
Wydział Prawa i Administracji
Prawno-administracyjny 1
Prawo
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
Animacja kultury 1
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
International Relations 2
Produkcja medialna
Społeczeństwo informacyjne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
RAZEM 35 

Stacjonarne II stopnia:

           Nazwa kierunku

Ilość miejsc

Wydział Artystyczny
Grafika
  Wydział Biologii i Biotechnologii
Biologia 1
Wydział Chemii
Chemia, specjalność: Chemia kryminalistyczna 1
Chemia, specjalność: Materials chemistry
Wydział Ekonomiczny
Ekonomia 1
Logistyka 1
Wydział Filologiczny
Intercultural communication in education and the workplace 2
Filologia polska 1
 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 Informatyka 2
  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Geografia 1
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
International Relations 1
Produkcja medialna
Stosunki międzynarodowe
Społeczeństwo informacyjne
Wydział Prawa i Administracji
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej 2
RAZEM 18