Stacjonarne I stopnia:

          Nazwa kierunku

Ilość miejsc

Wydział Chemii

Chemia, specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

1

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Gospodarka przestrzenna, inżynierskie

1

Wydział Prawa i Administracji

Prawo

1

Stacjonarne II stopnia:

           Nazwa kierunku

Ilość miejsc

Wydział Artystyczny

Grafika

1

Wydział Biologii i Biotechnologii

Biologia

1

Wydział Chemii

Chemia, specjalność: Chemia kryminalistyczna

1

Chemia, specjalność: Materials chemistry

1

Wydział Ekonomiczny

Ekonomia

1

Wydział Humanistyczny

Intercultural communication in education and the workplace

2

Filologia polska

2

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Informatyka

2

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geografia

1

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

International Relations

2

Produkcja medialna

1

Stosunki międzynarodowe

1

Społeczeństwo informacyjne

2

Wydział Prawa i Administracji
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej 2

RAZEM

22


    Слідкуй за УМКС