The Scientific Council of the Institute:

The Institute's authorities:

 • Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS – Chairman of the Council
 • Prof. dr hab. Irena A. Pidek

Titular Professors:

 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • Prof. dr hab. Waldemar Kociuba
 • Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
 • Prof. dr Jean Poesen
 • Prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki

Professors of the Maria Curie-Skłodowska University:

 • Dr hab. Jacek Chodorowski
 • Dr hab. Stanisław Chmiel
 • Dr hab. Jarosław Dawidek
 • Dr hab. Grzegorz Janicki
 • Dr hab. Przemysław Mroczek
 • Dr hab. Marek Nowosad
 • Dr hab. Andrzej Plak
 • Dr hab. Piotr Zagórski
 • Dr hab. Paweł Zieliński

Doctors habilitated:

 • Dr hab. Leszek Gawrysiak
 • Dr hab. Renata Kołodyńska-Gawrysiak
 • Dr hab. Piotr Kulesza

The representatives of junior academics:

 • Dr Mateusz Dobek
 • Dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik
 • Dr Jarosław Pietruczuk

A representative of doctoral students:

 • Mgr Tomasz Szafran

Invited guests:

 • Prof. dr hab. Ryszard Dębicki
 • Prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski
 • Prof. dr hab. Maria Łanczont
 • Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
 • Dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS
 • Prof. dr hab. Józef Superson
 • Dr Krzysztof Bartoszek
 • Aleksandra Kukiełka – przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 • Mgr Anna Bukowska – przedstawiciel Związków Zawodowych
 • Mgr Katarzyna Jaksim – sekretarz Rady