The adressbook

mgr Anna Grzegorczyk

mgr Anna Grzegorczyk
Stanowisko
główny specjalista
Jednostki
CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII
Funkcje
Dyrektor Centrum
Telefon
81 537 55 41, 81 537 51 76
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.biznes.umcs.pl
www.ctwit.umcs.pl

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, Rektorat, XII piętro, pok. 1209,
20-031 Lublin

O sobie

 • Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
 • Członek Rady Koordynacyjnej Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) 
 • Ekspert w zespole doradczym do spraw opracowania założeń ewaluacji transferu wiedzy i technologii w MEiN
 • Przedstawiciel UMCS w Radzie Związku Uczelni Lubelskich, udział w Komisji ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Kierownik zarządzający w projektach B+R realizowanych w konsorcjach naukowo - przemysłowych

Działalność naukowa

 

 


Ogłoszenia

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS jest jednostką dedykowaną współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym. Do naszych zadań należy: 

 • Wspomaganie przedsiębiorców w nawiązaniu współpracy z naukowcami Uczelni
 • Opracowywanie indywidualnej oferty współpracy przedsiębiorcy z Uniwersytetem
 • Koordynacja realizacji badań zleconych, projektów badawczo – rozwojowych oraz wdrożeniowych 
 • Realizacja procesów komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym patentów i praw autorskich
 • Promocja innowacyjnych rozwiązań
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu komercjalizacji wiedzy