The adressbook

mgr Natalia Karpiuk

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w dniach:


1. poniedziałek - godz. 17:30 - 19:00


2. wtorek - godz. 17:30-19:00


w trybie zdalnym (Teams) - do odwołania.


 Link do Zespołu: 


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a35172e6077bb4db2affe4ed7eb3e1ee6%40thread.tacv2/conversations?groupId=e7964781-f67a-42e7-8ad2-ffe4b301880b&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


UWAGA 


KONSULATCJE W DNIU 24 maja 2021 R. ZOSTAJĄ ODWOŁANE. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAM.


 


 

O sobie

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie na kierunku: Prawo. W 2019 r. ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Pracownik badawczo - dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Instytutu Administracji i Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. 

 

Wykaz publikacji dostępny pod adresem: https://orcid.org/0000-0001-6861-1885


Ogłoszenia

Sprawy dotyczące organizacji i zaliczenia praktyk załatwiane są wyłącznie w formie zdalnej (e-mail, teams), wyłącznie w czasie konsultacji.

Przed wysłaniem wiadomości z zapytaniem dotyczącym organizacji i zaliczenia praktyk proszę uprzejmie o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi Systemu Obsługi Praktyk.

Osoby zaliczające praktyki proszę o przesłanie oryginałów dokumentów na adres WPiA UMCS (na moje nazwisko). Powyższe dotyczy wszystkich studentów, niezależnie od przyjętej podstawy zaliczenia praktyk. 

 

 




Follow UMCS: