The adressbook

mgr Natalia Karpiuk

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2022/23


1. stacjonarne: wtorek, godz. 14:20-15:20 s. 3 DSZ. 


2. online: piątek, godz. 8:30-9:30 link do zespołu (poniżej):


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a35172e6077bb4db2affe4ed7eb3e1ee6%40thread.tacv2/conversations?groupId=e7964781-f67a-42e7-8ad2-ffe4b301880b&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 

O sobie

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie na kierunku: Prawo. W 2019 r. ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Pracownik badawczo - dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Instytutu Administracji i Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. 

 

Wykaz publikacji dostępny pod adresem: https://orcid.org/0000-0001-6861-1885