The adressbook

dr Ilona Dąbrowska

dr Ilona Dąbrowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA DZIENNIKARSTWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim 2020/21 odbywają się poprzez MS Teams  Zaklepany   • piątek 16:00 - 18:00 (proszę o wcześniejszy kontak mailowy)

Zachęcam do kontaktu mailowego:
i.dabrowska@poczta.umcs.lublin.pl
Office hours in the summer semester 2020/21 via MS Teams Zaklepany  • Friday 16:00 - 18:00 (please contact me by e-mail in advance)
I encourage to contact me by email:
i.dabrowska@poczta.umcs.lublin.pl

O sobie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach, zajmuje się mediami społecznościowymi, produkcją medialną, dziennikarstwem internetowym, e-komunikacją oraz jej społecznymi i kulturowymi implikacjami. Adiunkt w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Zajęcia prowadzone na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczne, produkcja medialna, społeczeństwo cyfrowe. Prowadzone przedmioty: technologia produkcji medialnej, pracownia audiowizualna, edycja i montaż, grafika komputerowa, zarządzanie mediami społecznościowymi, infografika w komunikacji, marketing w sieci, personal branding, infobrokering.

Redaktor naczelna magazynu #KULTURALNIE ACK "Chatka Żaka",
Ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
Przewodnicząca Rady Fundacji Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
Członkini Rady Nadzorczej Instytutu Badawczo-Rozwojowego LPNT S.A,
Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 


Profile:

PhD; social sciences in the field of media sciences, deals with social media, media production, online journalism, e-communication and its social and cultural implications. Assistant professor at the Institute of Social Communication and Media Sciences at the Faculty of Political Science and Journalism at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

Classes in journalism and social communication, media production, digital society. Courses conducted: media production technology, audiovisual studio, editing and editing, computer graphics, social media management, infographic in communication, network marketing, personal branding, infobrokering.

Editor-in-chief of the magazine #KULTURALNIE,
Expert of the National Center for Research and Development,
Chairwoman of the Council of the Lublin Business Incubator Foundation,
Member of the Supervisory Board of the
LSTP Research and Development Institute,
Member of the Polish Society of Social Communication.


Działalność naukowa

Publikacje /publications:

"Personalizacja online", [w:] B. Mróz (red.), Bezpieczeństwo konusmentów na rynku tradycyjnym i wirtualnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 151-166.

"Deepfake – nowy wymiar internetowej manipulacji", [w:] B. Nierenberg (red.), Zarządzanie Mediami t. 8, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, s. 89-101.

„Badanie aktywności internautów w mediach społecznościowych”, [w:] I. Hofman, D. Kępa – Figura (red.), Współczesne media t.1: Problemy i metody badań nad mediami, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s. 237-246.

„Media społecznościowe w trzecim sektorze”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, 288 stron.

„Inno-broker. Teoria i praktyka”, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., Lublin 2015, s. 66-71.

„Politycy w serwisach społecznościowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego” [w:] A. Łukasik-Turecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s.

„Polscy politycy w serwisach społecznościowych”, Lublin, [w:] M. Adamik-Szysiak (red.), Media i polityka. Relacje i współzależności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s.

„Szafiarki – blogerki, stylistki, celebrytki” [w:] M. Pataj (red.), (Nie) obecność kobiet w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 96-107.

„Potęga klikania. Media społecznościowe w kontekście konwergencji mediów”, [w:] D. Rott, M. Kaczmarczyk (red.), Problemy konwergencji mediów, Wydawnictwo Verbum, Praga – Sosnowiec 2013, s. 263-274.

„Celebryta osobowość, autorytet we współczesnych polskich programach telewizyjnych” [w:] I. Hofman, D. Kępa – Figura (red.), Współczesne media. Język mediów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s.

„Zarządzanie mediami w dobie konwergencji”  [w:] D. Rott, M. Kaczmarczyk (red.) Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji, Wydawnictwo AWR Edytor, Praga – Sosnowiec 2012, s. 111-120.

„O animatorach i menedżerach kultury” [w:] J. Leska – Ślęzak (red.), Cywilizacja i polityka, tom 9, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 380-387.
Follow UMCS: