The adressbook

dr Robert Lembrych-Furtak

dr Robert Lembrych-Furtak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MARKETINGU
Telefon
603 933 126
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy konsultacji we wrześniu 2023 r.: • poniedziałek 11:30-13:00 - konsultacje on-line (kod zespołu: 2h81qah)

 • czwartek 11:30-13:00 (Rektorat UMCS, pok. 503). 


Możliwy jest także kontakt telefoniczny (w godzinach konsultacji lub poza tymi godzinami): 603 933 126.


 


 


 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem Katedry Marketingu UMCS oraz konsultantem. 

Moje zainteresowania naukowe i praktyczne koncentrują się wokół problematyki zarządzania marką i komunikacji marketingowej.

Od początku zatrudnienia na UMCS prowadziłem następujące zajęcia (na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, Wydziale Filologicznym, Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydziale Chemii):

 1. Analityka marketingowa
 2. Analiza rynku
 3. Badania marketingowe I
 4. E-biznes
 5. Komunikacja i identyfikacja wizualna produktu
 6. Kreowanie silnej marki
 7. Marketing
 8. Marketing bezpośredni i interaktywny
 9. Marketing i promocja zasobów turystycznych
 10. Marketing partnerski
 11. Marketing terytorialny
 12. Marketing usług doradczych
 13. Marketing usług edukacyjnych i doradczych
 14. Marketing usług logistycznych i zarządzanie produktem
 15. Marketing usług medycznych
 16. Marketing w działalności kulturalnej
 17. Marketing w turystyce
 18. Marketingu usług turystycznych
 19. Merchandising i zarządzanie kategorią produktów
 20. Opakowania w logistyce
 21. Planowanie w biznesie
 22. Podstawy marketingu
 23. Podstawy marketingu (studia doktoranckie)
 24. Podstawy zarządzania i marketingu
 25. Projektowanie przekazów reklamowych
 26. Promocja i reklama w turystyce
 27. Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie
 28. Psychologia reklamy
 29. Public relations
 30. Public relations w turystyce
 31. Reklama
 32. Reklama i nowoczesne formy komunikacji
 33. Reklama w turystyce
 34. Strategia kreatywna i medialna
 35. Strategie komunikacji marki
 36. System identyfikacji wizualnej
 37. Wizerunek firmy
 38. Zarządzanie asortymentem i merchandising
 39. Zarządzanie linią produktów
 40. Zarządzanie marką
 41. Zarządzanie marką terytorialną
 42. Zarządzanie marką w turystyce
 43. Zarządzanie reklamą
 44. Zarządzanie relacjami z klientem
 45. Zarządzanie wizerunkiem firmy
 46. Seminarium dyplomowe (licencjackie)
 47. Seminarium dyplomowe (magisterskie)
 48. Wygłoszenie wykładów ogólnouniwersyteckich (Kreowanie silnej marki oraz Reklama i nowoczesne formy komunikacji; łącznie 5 edycji). 

Ogłoszenia